foto: Pixabay
Politiek

CDA vraagt of gemeente schulden gaat kwijt schelden

Het CDA in Hoogeveen heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de laatste ontwikkelingen in de kindertoeslagenaffaire. De vragen gaan over het besluit van staatssecretaris Van Huffelen van Financiën om schulden van gedupeerden bij de rijksoverheid kwijt te schelden en de oproep aan gemeenten om hetzelfde te doen. De partij wil weten of de gemeente aan de oproep gehoor gaat geven en of de gemeente de gedupeerden inmiddels al in zicht heeft.

 

SP en CDA trekken samen op

De vragen van het CDA sluiten aan op de vragen die de SP een paar dagen geleden stelde naar aanleiding van het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie: ‘Ongekend onrecht’. Ook september vorig jaar trokken CDA en SP al samen op en kregen toen toezeggingen van het college over het informeren en begeleiden van gedupeerden. Daarmee volgen zij het voorbeeld van hun landelijke partijgenoten. Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA) zetten al jaren hun tanden in de toeslagenaffaire met onder andere als resultaat het parlementaire onderzoek naar het dossier.

 

Zicht op Hoogeveense gedupeerden

Raadslid Peter Koekoek van het CDA sprak Omtzigt in oktober vorig jaar nog over de toeslagenaffaire. Het belangrijkste punt was toen dat gemeenten geen zicht hadden op de gedupeerden in hun gemeente en dat vanwege privacyregels ook niet kregen van de Belastingdienst. ‘De schatting is dat er in gemeente Hoogeveen ongeveer 40 gezinnen getroffen zijn door de affaire, waarvan 15 zwaar in de problemen zijn gekomen, maar we hebben geen idee of die getallen precies kloppen, wie er achter die getallen zitten en dus ook niet hoe we hen kunnen helpen,’ aldus Koekoek. Daarom vraagt hij het college of hierover inmiddels meer bekend is.

 

Kwijtschelding schulden

Als één van de gevolgen van het rapport ‘Ongekend onrecht’ maakte staatssecretaris Van Huffelen van Financiën maandag bekend alle schulden van gedupeerden in de toeslagenaffaire kwijt te schelden voor zover het om schulden bij de rijksoverheid gaat. Daarbij gaf zij ook aan dat via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten opgeroepen zouden worden om dit voorbeeld te volgen voor schulden bij hen. Het CDA vraagt het college nu of Hoogeveen gehoor gaat geven aan de oproep.

 

Geef een reactie