Gemeente aan de slag met verbetering verkeersveiligheid

De gemeente Hoogeveen steekt dit jaar veel energie in het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. Het gaat onder meer om de aanleg van rotondes, zebrapaden en een 30-kilometerzone. 75 procent van de kosten wordt betaald door het rijk en de provincie in de vorm van subsidies en uitkeringen.

Projecten

Twee rotondes komen op de af- en opritten van de A28 bij Hoogeveen-Noord. Ook worden rotondes aangelegd op de kruising van de Middenveldweg met De Stroom en de kruising van de Kanaalweg met De Vos van Steenwijklaan.

De kruising Middenveldweg-Toldijk krijgt een nieuwe verkeerslichteninstallatie.

In de Schutstraat komen twee zebrapaden en één komt er in de Notaris Mulderstraat bij de oude bibliotheek. Een deel van de Schutstraat en Het Haagje worden 30-kilometerzone.

In de Zuidwoldigerweg bij de Koedijk komt een veilige oversteek voor langzaam verkeer.

Klachten over hard rijden

Een deel van de maatregelen is bedoeld om de snelheid van het verkeer te verlagen. De laatste jaren komen er bij de gemeente veel klachten binnen over te hard rijden. Maar dergelijke maatregelen lossen niet alles op. Handhaven is een bevoegdheid van de politie; de gemeente mag dat niet doen. Maar voor de politie heeft handhaving in de 30- en 60-kilometergebieden geen prioriteit.

Gedragsbeïnvloeding

Wel kan de gemeente proberen het gedrag van hardrijders te beïnvloeden door radarmetingen te doen en de automobilist via matrixborden te confronteren met zijn of haar eigen snelheid. Dat moet voor bewustwording zorgen.

Acties met VVN

Ook kunnen bewoners zelf iets doen om de snelheid in hun straat of wijk naar beneden te krijgen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een website waarop een verkeersonveilige situatie kan worden doorgegeven. VVN neemt dan contact op en bekijkt samen met de buurt welke acties er gehouden kunnen worden om de verkeerveiligheid in de straat te verbeteren. Ga voor meer informatie naar participatiepunt.vvn.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord