Gezondheid

Raadsbijeenkomst over medicinale wietolie

Op initiatief van Gemeentebelangen werd  woensdagavond een info avond gehouden voor de gehele gemeenteraad ,met als gastspreker Rinus Beintema van de stichting Suver Nuver.

Deze stichting zet zich in om de toepassing van medicinale wietolie te legaliseren en te reguleren. Zondag j.l was de stichting nog op tv met een uiteenzetting hoe men denkt de wietolie te kunnen legaliseren. Naast de stichting is er ook een vereniging verbonden aan Suver Nuver met daarbij aangesloten artsen uit geheel Nederland. In Nederland zijn een aantal social clubs waarbij info verkregen kan worden, het streven is ook om in Drenthe een socialclub te starten.
Om met een gedegen onderzoek aan te tonen dat medicinale wietolie een positieve invloed kan hebben op iemands gezondheid is een grootschalig onderzoek gestart aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

De 1e resultaten waren zeer positief betreft de medische resultaten bij het gebruik van medicinale wietolie Lopende onderzoeken liggen nu al geruime tijd stil maar worden weer opgepakt als dit weer mogelijk is. De stichting Suver Nuver verstrekt maandelijks aan zo’n 16.000 personen wietolie en heeft een klantenbestand van 27.000 personen. Er wordt kostendekkend gewerkt en gebaseerd op vrijwillige bijdrages.

Als GB Hoogeveen hebben we ruim een jaar geleden de eerste bijeenkomst voor de gemeenteraad georganiseerd en afgelopen week vond de tweede bijeenkomst plaats. Als politieke partij wil Gemeente Belangen  ten zeerste benadrukken dat ze uitsluitend streven naar toepassing voor het medicinale gebruik.
Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd en hopelijk zal alles weer opgepakt worden na de Corona.

 

 

 

Medicinale wietolie

Cannabis is de Latijnse naam voor hennep. Al sinds de oudheid staat de plant in de belangstelling vanwege de psychische en lichamelijke effecten. Aan het populaire kruidengeneesmiddel worden kalmerende, pijnstillende, antidepressieve, slaapbevorderende, misselijkheidonderdrukkende, ontstekingsremmende, krampwerende en eetlustopwekkende eigenschappen toegeschreven.

 

Medicinale cannabis: klachtenvermindering

U kunt het gebruik van medische cannabisolie overwegen als de standaardbehandeling geen of onvoldoende effect heeft op uw klachten of ziekteverschijnselen of als u de behandeling slecht kunt verdragen. Er is (op dit moment) nog geen wetenschappelijk bewijs voor het genezend en/of remmend effect van cannabisolie bij kanker bij de mens. Het gebruik van cannabisolie bij kanker is alleen bedoeld voor pijnbestrijding of het tegengaan van misselijkheid en/ of braken bij chemotherapie.

-Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade.

-Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids.

-Misselijkheid en braken als gevolg van medicijnen of bestraling bij kanker, hepatitis C of hiv infectie en aids.

-Chronische pijn. Waarbij de oorzaak vooral in het zenuwstelsel zit, bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos.

-Syndroom van Gilles de la Tourette.

-Slaapstoornissen

-Therapieresistent glaucoom.

Bronnen: KWF – Suver Nuver  e.a

Geef een reactie