Eye of a deer, Hochwildpark Rhineland-Kommern Mechernich, Germany
Column

Opinie Edelhert in Drenthe of op Nationale Park De Hoge Veluwe.?

Drenthe als één groot wildpark?. Een goed voornemen voor dit jaar. In Drenthe zijn de omstandigheden voor grof wild (edelhert, ree, wild zwijn) en roofdieren, zoals de wolf en de goudjakhals namelijk relatief gunstig in vergelijking met
Nationale Park De Hoge Veluwe, dat deels binnen de gemeente Arnhem valt. Drenthe heeft veel bos, heide en landbouwgrond en weinig verkeer en is vrij dun bevolkt, zeker in vergelijking met de regio Arnhem.

 Wat ook erg belangrijk is dat de Drentse (klei) grond relatief voedzaam en vochtig is in tegenstelling tot de droge zandgrond rondom Arnhem. Opvallend zijn dan ook de schrale plekken op de Veluwe rondom Arnhem, waar edelherten noodgedwongen mineraalstenen likken. Recentelijk is vanuit helikopters de heide van het Nationale Park De Hoge Veluwe bestrooid met duizenden kilo’s steen meel dat nieuw leven moet geven in een verzuurd landschap. Aantrekkelijke aan Nationale Park Hoge Veluwe zijn de hoogteverschillen en het feit dat hier zaken al geregeld zijn, zoals afrastering, jachtbeleid en faciliteiten voor de bezoekers van het park. Ondanks de vele voordelen van Drenthe boven de Veluwe als leefgebied van grofwild, ziet Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van het Nationale Park Hoge Veluwe,  Drenthe als één groot wildpark niet zitten, omdat dit schadelijk zou zijn voor vlinders, insecten, reeën en de biologische diversiteit in het algemeen en bovendien de verkeersveiligheid zou schaden. Ook is hij niet enthousiast over de komst van de wolf in ons druk bevolkte Nederland. Dat beeld moet genuanceerd worden. Edelherten begrazen bermen hetgeen juist een bloem- en insectenrijke groei bevorderd. Reeën passen zich goed en leven er ook in het Nationale Park De Hoge Veluwe naast de edelherten. Leidekker promoot het edelhert wel binnen Nationale Park De Hoge Veluwe, maar wimpelt Drenthe als edelhertgebied af . Ziet hij Drenthe als concurrent van Nationale Park De Hoge Veluwe? Tijdens de bronst komen drommen fotografen en bezoekers uit heel Nederland, waaronder Drenthe, maar ook uit het buitenland, zoals België en Duitsland, naar Nationale Park De Hoge Veluwe om getuige te zijn van het bronstspektakel. Astrid Cum, directeur van Marketing Drenthe, die eigenlijk Drenthe zou moeten promoten slaat de plank dan ook flink mis met haar opmerking: “het is ook weer niet zo dat we mensen horen zeggen dat ze het missen”. Ik woon in Drenthe en ga naar Nationale Park Hoge Veluwe voor de bronst. Ook in andere tijden van het jaar bezoek ik Nationale Park Hoge Veluwe waar wild gespot kan worden. Jammer is ook dat LTO Noord (boeren) negatief staan tegenover de komst van het edelhert in Drenthe. Steek wat meer energie in wantoestanden bio-industrie! We leven als mens niet alleen op de aarde om geld te verdienen aan de natuur en de grond, maar willen toch natuurgebieden in Nederland met elkaar te verbinden, zodat ook grote zoogdieren kunnen trekken, hetgeen de genenkwaliteit van de soort bevorderd, ook op de Veluwe. Edelherten verdienen zowel op de Nationale Park Hoge Veluwe als in Drenthe een plek. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) heeft nog geen duidelijke stelling over deze materie. De discussie over de nulstand wordt in juni al weer gevoerd bij behandeling flora en faunabeleid. Hopelijk strandt een mooi plan weer niet in politieke poldergekonkel. Provincie Drenthe: neem initiatief en regel de basisvoorwaarden –ondermeer ook wildweiden en mogelijk proefgebied op het Dwingelderveld- voor het leefgebied van de edelhert in Drenthe, zodat de provincie Drenthe ook een nieuwe toeristische trekpleister krijgt.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Natuurfotograaf. Bezoeker van Dwingelderveld (nabij Hoogeveen, Drenthe)
en de Veluwe. Inwoner van Arnhem 1987-2007

Geef een reactie