Opinie: Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Hoogeveen 5 januari 2021

Dit jaar geen nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, maar een online corona proof toespraak. Weinig opzienbarend de inhoud van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Karel Loohuis. Vreemd dat de kapitein van het eerder gestrande schip weer het boegbeeld vormt van “hoop”. De nieuwjaarstoespraak ademt voortdurend een sfeer van verbroedering: samen in het schip, samen de schouders er onderzetten, zonder de zwakkeren en kwetsbaren te laten vallen.

Woorden van verbroedering door een sterke man is mooi: is dat allemaal wel van toepassing ? Hoewel er in 2020 ook veel kritiek was op het gemeentelijke beleid, nu geen opgestoken vingertje of verwijten richting de “azijnpissers” in Hoogeveen door onze burgervader. Ook in de speech geen woord over de misstappen van het voormalige college van Hoogeveen, wat niet alleen veel financiële, maar ook tot sociale en morele schade bracht. Ook geen dankbetuigingen naar de critici die uiteindelijk toch nagenoeg gelijk bleken te hebben. Ditmaal ook geen torenhoge ambities meer of vleiende woorden over luchtkastelen. Alleen de provinciale subsidie voor de stadsinrichting passeert, de besteding hiervan is onduidelijk. Hopelijk wordt het geld goed besteed. Dat was of is nog wel anders. Logisch gezien de kapitaalvernietiging in 2020 door megaprojecten terwijl de gemeente klaagt over te weinig bijdragen van het Rijk om de jeugdzorg en de WMO te kunnen financieren. Terecht om te wijzen op de ontregelde corona. Misère verergert door het hakkelig beleid in Hoogeveen. De burgemeester toont in zijn nieuwjaarstoespraak ook geen enkel symptoom van zelfreflectie. Ook geen verwijzingen naar een eventueel ander beleid in de toekomst.

Nog steeds is er een voedselbank nodig, symptoom van armoede, zoiets als kerkelijke steun en liefdadigheid in de 19e eeuw omdat de overheid niet goed voor de armen zorgt. In 2021 “maatwerk”, dus de bijl er in: de voedselbank zal in 2021 dus nog wel blijven voortduren. Oké dat de branden worden genoemd, maar helaas niet jongeren die ook lijden in Hoogeveen. Natuurlijk verdienen hulpverleners, politie, ambtenaren en vele anderen alle lof voor hun daden, maar iedere burger in Hoogeveen is afhankelijk van een bestuur dat vlot kan trekken. Een bestuur die niet alleen de kleine dingen kan regelen, maar ook de zwaardere trajecten. Hopelijk brengt het zakencollege wat wind in de zeilen. Vreemd dat de burgemeester hierbij een grote rol ziet voor de raad die “moeilijke keuzes” heeft gemaakt. Ik hoop dat de raad fair en bekwaam is om haar controlerende taak in ieders belang naar behoren te doen. Ik wacht ook met smart op het einde van de coronacrisis. Zal de vaccinatie genoeg zijn ?

Een goede injectie is volgens mij zijn een socialer beleid zonder al de liberale marktexcessen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord