Algemeen

Bijdrage aan Subsidieregeling klimaat-actief van het waterschap Drents Overijsselse Delta

De provincie stelt een bedrag van € 50.000,- beschikbaar aan een subsidieregeling voor klimaatsubsidie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De regeling draagt bij aan maatregelen die inwoners willen treffen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te bieden. Het gaat om de volgende maatregelen: neerslagwater in de tuin houden, geveltuintjes aanleggen en daktuin maken (groene daken). De regeling wordt door het waterschap uitgevoerd.

n 2020 heeft de subsidie Klimaat Actief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta bijgedragen aan ruim 7000 m2 groen dak. Bijna zo groot als een voetbalveld. Hiermee wordt er ongeveer 100.000 liter water vastgehouden én blijven de huizen koeler in hete dagen. Dat is bijna 900 badkuipen vol! Dit en meer blijkt uit de analyse van de subsidieaanvragen in 2020. Ook in 2021 is er weer subsidie beschikbaar.

“Klimaatverandering is de laatste jaren echt zichtbaar geworden. Hitte en hoosbuien wisselen elkaar af. Ons waterschap neemt allerlei maatregelen om met die extreme weersomstandigheden om te gaan. En probeert inwoners en scholen bewust te laten worden van de klimaatverandering. Ook zij kunnen hun steentje bijdragen, zeker met behulp van subsidie Klimaat Actief! Komend jaar doen ook provincie Drenthe en provincie Overijssel mee in de subsidie. Samen werken we aan een klimaatbestendige leefomgeving!” vertelt Hans Wijnen, bestuurslid WDODelta.

Dubbele winst

Als waterschap gaan we eenvoudig gezegd niet over de grond van inwoners. Maar we stimuleren hen wel graag om de eigen woning weersbestendig te maken met de subsidie Klimaat Actief!. Slimme oplossingen die bijdragen aan een betere leefomgeving én die er voor zorgen dat er minder regenwater het riool in gaat. Want daar valt dubbele winst te behalen: minder regenwater naar onze rioolwaterzuivering = minder energie nodig om het water schoon te maken = goed voor het klimaat!

Vele inwoners maakten al gebruik van onze subsidie; de pot van 2020 was in mei al leeg. Het goede nieuws is dat er in 2021 opnieuw subsidie beschikbaar komt. Wees er wel snel bij, want subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden.

Klimaat en duurzaamheid

In Nederland hebben we leren leven met water. Dat doen we nog iedere dag. Maar het klimaat verandert snel en dus verandert het waterschap mee. We nemen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan én om er goed mee om te gaan. Enerzijds door zelf minder energie te verbruiken en de energie díe nodig is, duurzaam op te wekken. Anderzijds door meer water op te vangen om in tijden van droogte voldoende water te hebben. En water af te voeren zodat we droge voeten houden.

Geef een reactie