Ontwikkelingen COVID-19 in Drenthe (weekoverzicht 29-12-2020 – 04-01-2021)

Regio – Het aantal coronabesmettingen stijgt: de afgelopen week is het ‘vindpercentage’ – het aantal positieve testuitslagen ten opzichte van het aantal testen – gestegen naar 12,7%. Dit is het hoogste vindpercentage dat we tot nu toe in Drenthe hebben gehad. Deze stijging in besmettingen voltrekt zich ondanks de lockdown die op 15 december inging. Dit betekent dat de maatregelen tijdens de feestdagen onvoldoende zijn nageleefd. Ook zijn er in die periode minder inwoners komen testen. Als gevolg van het aanhoudend hoge aantal besmettingen, is de situatie in de acute en niet-acute zorg zeer zorgelijk. Daarom adviseren de ggd’s alle inwoners om extra aandacht te hebben voor het naleven van de coronamaatregelen.

Aantal besmettingen

De afgelopen week steeg het aantal corona-besmettingen met 1.655 (4% meer dan vorige week). Het vindpercentage was 12,7%. Het Noord-Nederlandse R-getal stond op 29 december op 0,93. Het relatieve aantal per 100.000 inwoners is gestegen van 322 naar 335.

Het verloop van het aantal positieve testen in Drenthe, de omliggende regio’s en landelijk van de afgelopen week is samengevoegd in een grafiek.

De meeste besmettingen vonden plaats onder 50-54 jarigen (9,8%). Daarna volgt de groep 45-49 jarigen (8,2%) en 55-59 en 20-24 jarigen (beide 7,8%) en 15-19 jarigen (7,7%).

In de gevallen waarbij de waarschijnlijke setting van besmetting bekend is (63%), vonden de meeste nog altijd plaats in de thuissituatie (45%), gevolgd door besmetting tijdens bezoek van/bij familie of vrienden (82%), in een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen (16%) en werksituaties (13%).

Ziekenhuisopnames

De druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd groot.

De afgelopen week zijn 21 mensen met COVID opgenomen in de ziekenhuizen in Drenthe (vorige week 9). Op 4 januari lagen 35 patiënten op de verpleegafdeling (vorige week 30). Het aantal patiënten op de IC is gestegen naar 17 (vorige week 10).

Testen

De GGD voerde de afgelopen week 10% minder testen uit, namelijk 9.346. In Drenthe kun je meestal  dezelfde dag nog terecht en volgt de uitslag de volgende dag. Op 4 januari opende het grootschalig test- en vaccinatiecentrum bij het TT Circuit Assen. Het is de eerste GGD-locatie in Drenthe waar naast de PCR-test ook de antigeentest (sneltest) wordt aangeboden.

Zie ook de landelijke rapportage over de afgelopen week op de website van het RIVM.

En: www.drentenvoorelkaar.nl

Deel dit bericht!

Geef een reactie