Gezondheid

Isala schaalt zorg verder af door fors toenemen COVID-patiënten

Regio – Isala is gestart met het verder afschalen van de planbare operaties. Dit omdat het aantal COVID-patiënten fors is toegenomen, zowel op de IC als op de cohortafdeling. En daar zijn extra zorgmedewerkers voor nodig.

Dat Isala net als de andere ziekenhuizen in Nederland verder moet afschalen, was te verwachten. Maar veel reguliere zorg (niet COVID-zorg) gaat voor zover mogelijk nog gewoon door. Het uitgangspunt is dat de urgente zorg en de oncologische operaties blijven doen. Daarnaast heeft Isala een belangrijke rol in de regio als traumacentrum en cardio-thoracaal centrum. En hebben een belangrijke bovenregionale rol als het gaat om neurochirurgie en vaatchirurgie. Om deze zorg te kunnen blijven bieden, houden ze altijd operatiekamers en IC-bedden beschikbaar.

Meer medewerkers nodig

De operatiekamers in Isala Meppel gaan dicht. Dat isook gedaan tijdens de eerste coronagolf. De medewerkers die daar werken worden ingezet in Zwolle. Dat kan zijn op de OK, op de IC, maar ook op de gewone corona-afdeling. Het aantal bedden op de IC is uitgebreid voor de COVID-zorg: Ook daar zijn meer mensen nodig. Bijvoorbeeld anesthesiemedewerkers die veel weten van beademing.

Poliklinische afspraken gaan door

Een groot verschil met de eerste golf is dat de poliklinische afspraken gewoon doorgaan. Net als onderzoeken door het laboratorium en beeldonderzoeken, zoals röntgenfoto’s. Huisartsen kunnen als dat nodig is, hun patiënten blijven verwijzen naar Isala.

Operatie wel of niet uitstellen

De arts bepaalt altijd of een operatie wel of niet uitgesteld kan worden. Operaties die worden uitgesteld zijn in elk geval operaties die niet binnen zes weken gedaan hoeven te worden. Denk bijvoorbeeld aan kaakoperaties, een aantal KNO-operaties, of het verwijderen van een galblaas als de patiënt nauwelijks klachten heeft. Ook een aantal hernia-operaties wordt uitgesteld. Na de eerste golf hebben wij een klein deel van de uitgestelde zorg kunnen inhalen. Maar al snel kwam de tweede golf. Wij zijn nu druk bezig om de zorg voor de komende weken zo goed mogelijk te regelen.

Isala neemt contact op

Isala snapt dat een uitgestelde operatie vervelend is. Ze doen er alles aan om iedereen de zorg te kunnen geven die noodzakelijk is. Als het aantal besmettingen en opnames afneemt, gaat Isala plannen maken om de uitgestelde zorg in te halen. Ze nemen contact op met onze patiënten als de operatie of behandeling nu niet doorgaat. Hoort de patiënt niets, dan gaat de afspraak door.

Geef een reactie