foto: Pixabay
Gezondheid

Drentse partijen reageren samen op inrichting acute zorg

De deelnemers van de Drentse Zorgtafel hebben vandaag een gezamenlijke zienswijze ingediend in reactie op de Houtskoolschets Acute Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze houtskoolschets is een discussiestuk over de toekomstige inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Het is bijzonder dat twintig partijen vanuit de gehele zorgsector in Drenthe hebben meegedacht en tot één lijn zijn gekomen over wat belangrijk is. Volgens de Drentse Zorgtafel is een blauwdruk uit Den Haag niet wenselijk, er is ruimte en maatwerk voor de regio nodig.

Partijen als Zorgbelang Drenthe, overheden en zorginstellingen zitten aan de Drentse Zorgtafel. In hun reactie op de houtskoolschets vragen zij ruimte voor regionale invulling van het zorglandschap, inzet op preventie en het voorkomen van acute zorg, verbinding tussen het medisch en sociaal domein en voldoende zorgpersoneel en het toerusten van inwoners, zodat zij mee kunnen denken over veranderingen in de zorg.

Maatwerk voor regio’s

De partijen verzameld aan de Drentse Zorgtafel vinden dat de (her)inrichting van de acute zorg in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de regio is. Samenwerking in de regio is noodzakelijk. De deelnemers aan de zorgtafel willen datgene wat er al is aan netwerken en structuren benutten dan wel versterken, in plaats van herinrichten of herorganiseren. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van één landelijk telefoonnummer voor niet-levensbedreigende acute zorg. Een blauwdruk vanuit Den Haag over hoe de acute zorg eruit moet zien past niet bij de regionale verschillen die Nederland kent.

Verbinding medisch en sociaal domein

Een ander aandachtspunt is de verbinding tussen het medische en sociale domein, omdat de acute zorg staat niet op zichzelf staat. In onze regio zien we diverse mooie burgerinitiatieven (www.hollandscheveldverbindt.nl of www.grolloozorgt.nl). Beide burgerinitiatieven leiden ook tot een mooie verbinding tussen informele- en formele zorg waarbij de formele zorg naar beneden gebracht kan worden. Wanneer de inrichting van de acute zorg verandert, heeft dit ook gevolgen voor andere domeinen. Ontschotting tussen de verschillende domeinen is daarom van belang. Daarom roept de Drentse Zorgtafel het Rijk op om gemeenten nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking van de houtskoolschets.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “In Drenthe weten we elkaar te vinden en kennen we elkaar goed. Dat blijkt ook uit onze reactie. We zijn trots dat dit gelukt is met zoveel partijen. Het is goed om de inrichting van het acute zorglandschap aan te passen, zodat het beter aansluit bij de wensen en behoeften van deze tijd. In Drenthe hebben we te maken met veel platteland en zijn de zorgkosten vrij hoog. Dat maakt dat wij al goed nagedacht hebben over verandering in de acute zorg. We hebben in onze regio een aantal mooie voorbeeldprojecten en omdat de lijntjes kort zijn kunnen we ook snel schakelen tijdens de huidige coronacrisis bijvoorbeeld.”

Drentse Zorgtafel

Aan de Zorgtafel worden de vele facetten van de zorg besproken. Dankzij de brede samenstelling is deze regionale Zorgtafel uniek. De Zorgtafel verbindt en heeft een enorme meerwaarde, omdat er vanuit verschillende belangen samengewerkt wordt aan de zorgopgave waar Drenthe voor staat. Allemaal met één doel voor ogen: goede zorg voor de inwoners van onze regio: voor nu en in de toekomst. Om te kunnen blijven voorzien in een passend zorg- en behandelingsaanbod is het van belang gezamenlijk te investeren in de herinrichting van de Drentse zorginfrastructuur. Dat betekent dat er vernieuwende vormen in het zorgaanbod zullen ontstaan.

De deelnemende partijen zijn: 12 Drentse gemeenten, CMOSTAMM, GGD Drenthe, GGZ Drenthe

Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Interzorg, Isala Meppel, NNCZ, Provincie Drenthe, Saxenburgh groep ROAZ/AZNN, Tangenborgh, Treant Zorggroep, UMCG, UMCG Ambulancezorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zilveren Kruis, Zorgbelang Drenthe en ZorgpleinNoord. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma is voorzitter van de Drentse Zorgtafel.

Meer informatie en de uitgebreide reactie: www.provincie.drenthe.nl/zorgtafel

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: