Vooralsnog voldoende water om droogte op te vangen

Hoogeveen – Ondanks de droogte staan de waterpeilen in het werkgebied er goed bij en constateert het waterschap Drents Overijsselse Delta geen problemen. Sloten, weteringen en kanalen kunnen momenteel voldoende op peil worden gehouden, omdat de belangrijke aanvoerbronnen de IJssel, de Vecht en de Drentse kanalen, voldoende water aanvoeren.

Voor het inlaten van water gebruikt het waterschap op dit moment 60 tot 70% van de beschikbare capaciteit. Beregeningsverboden zijn vooralsnog niet ingesteld.
Hoelang naar de vraag om water kan worden voorzien, is moeilijk aan te geven. Dit is van verschillende factoren afhankelijk, zoals temperatuur, wind (vanwege verdamping) en wat de gewassen vragen (beregening).

Gebieden
Om het peil in het waterrijke Noordwest Overijssel op voldoende niveau te houden, staat de waterinlaat bij gemaal Stroink (tussen Vollenhove en Blokzijl) open.
In de hoger gelegen delen van Drenthe en Salland waar geen wateraanvoer mogelijk is, bestaat de kans dat watergangen droogvallen.
We houden de situatie nauwlettend in de gaten en treffen wanneer nodig passende maatregelen. bron: waterschap Drents Overijsselse Delta

Deel dit bericht!

Geef een antwoord