Opinie jongeren en corona

Velen hebben het moeilijk in coronatijd en het houden aan alle regels levert irritaties op. Zo komen ‘jongeren’ de laatste tijd slecht in het nieuws: veel vuurwerkgeknal, ongeoorloofde samenscholingen (ondermeer bij de Magneet) en uitdagende houding jegens de politie. De burgemeester van Hoogeveen haalt hard uit naar de jongeren, waarbij ik er van uitga dat hij dat doet in zijn rol als burgemeester, die niet altijd begrip voor de jongeren hoeft te hebben, maar hopelijk hun gedrag wel begrijpt. Jongeren, net als alle Nederlanders, zijn al vanaf maart 2020 zeer beperkt in hun doen en laten. Het direct coronaboetes uitdelen aan jongeren die met iets teveel op een bankje zouden zitten wekte veel ergernis, boetes die deels met succes zijn aangevochten.

Dat de jeugd zich soms laat gaan, ook in Hoogeveen, is niet onlogisch. Onderwijl geluiden in Hoogeveen die schande spreken om met Black Friday massaal inkopen te doen. Eerlijk gebiedt: ik was de dag voor de tweede lock down even naar de GAMMA gegaan. Het is overigens de vraag of alleen jongeren zich in Hoogeveen schuldig maken aan wangedrag, zoals opblazen van vuilnisbakken. Ouderen kunnen er ook wat van. De emotionele druk voor jongeren neemt ondertussen ook verder toe doordat hun ouders noodgedwongen thuis zitten wat spanningen kan geven, de uitgaansgelegenheden dicht zijn, de scholen gesloten zijn wat leerproblemen kan geven en minder contacten oplevert, dat ze niet meer mogen uitgaan en straks geen vuurwerk mogen afsteken. Dit jaar geen Nieuwjaarsfeest op het Marktplein in Hoogeveen. Gevoelens van eenzaamheid, somberheid, angst, frustratie en machteloosheid kunnen de kop opsteken. Ondertussen heeft de overheid moeite een helder werkend beleid te ontwikkelen en verstart in allerlei strenge beperkingen en vermanende woorden. Carbid schieten mag in de periode van 31 december 2020 vanaf 10 uur tot 2.00 uur 1 januari 2021 dan wel, hierbij is een vergunning nodig en men moet zich houden aan veiligheidsregels: logisch. Carbidschieten is ook niet zonder gevaar. Toch: de overheid moet wat meer uit de dwangbuis stappen en meer met jongeren in gesprek gaan of proberen voor de jeugd meer ‘gecontroleerde” uitstapjes te organiseren. Zou een grote gecontroleerde vuurwerk show met publiek op afstand door de gemeente Hoogeveen georganiseerd een idee zijn.?  Gemeenten ontvangen extra budget van het Rijk om winteractiviteiten te organiseren voor jongeren. Heeft Hoogeveen die ook ontvangen ? En wat doet de gemeente Hoogeveen er mee ? Hierbij stuiten we ook op een financieel noodlijdende gemeente, gevolg van vooral het wanbeleid van het voormalige college. Zo lijdt financiële, ook tot sociale schade. Ik hoop voor iedereen een veilige jaarwisseling zonder excessen zoals levensgevaarlijk vuurwerk, want hiervan kan men niet alleen zelf, maar ook onschuldige derden de klos van worden. Ook de jongeren in Hoogeveen wens ik alle goeds toe voor de toekomst (in Hoogeveen).

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord