Impuls maatregelen tegen extreem weer

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Ze kunnen een rijksbijdrage krijgen voor het versneld uitvoeren van maatregelen om bijvoorbeeld schade door wateroverlast en droogte in hun gebied te beperken.

Een voorstel voor financiële steun kan door de zogeheten werkregio’s van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deel dit bericht!

Geef een reactie