Kinderen van de regio, het brede liefhebben

Een kind hoort biologisch bij de ouders maar de groei is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regio. Dat is het brede liefhebben. Een visie van de Kinderpoli van Saxenburgh met praktijkvoorbeeld.

De visie
Groei De Kinderpoli van Saxenburgh heet Saxenburgh Groei. “Die naam is natuurlijk niet voor niets gekozen, daar zit een visie achter en is een bewuste keuze” legt kinderarts Germ Immink uit. “Bij kinderen gaat het om groei. Kinderen krijgen te maken met uitdagingen, leuke uitdagingen maar ook psychische en fysieke uitdagingen die het dagelijks functioneren behoorlijk kunnen belemmeren.

Ouders staan er niet alleen voor
Als kinderartsen hebben wij te maken met kinderen bij wie mogelijk een aandoening of ziekte speelt of iets niet goed in balans is. Maar de groei van een kind is de resultante van méér dan de afwezigheid van ziekte. Een kind heeft ruimte nodig om te groeien, op sociaal vlak om te groeien in contact maken met anderen, op school om kennis en vaardigheden op te doen, bij het sporten om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Natuurlijk heeft een kind heel veel liefde en geborgenheid nodig van de ouders en in de gezinssituatie, laat dat helder zijn. Maar zijn ouders niet op ieder moment bij hun kind, bijvoorbeeld op straat, in de klas of op het sportveld, en zien ze niet welke knelpunten daar hun kind belemmeren bij de groei. Gelukkig staan ouders er niet alleen voor als het gaat om de groei van hun kind.

Zelf baas
Als kinderarts zorgen we eerst dat het medisch goed gaat met het kind. Sommige aandoeningen of ziektes, zoals bijvoorbeeld diabetes, gaan niet over maar zijn blijvend. Een kind moet daarmee zien te leven. Dan praten we samen met het kind en de ouders, leraar of sporttrainer hoe het kind toch kan groeien thuis, op school of in sport. De essentie hiervan is dat het kind zélf baas kan zijn. Je neemt het dus niet over maar kijkt wat het kind zelf wil én kan, en waar welke ondersteuning nodig is. Soms kunnen gemeentelijke voorzieningen daar bij helpen. Sommige ouders vinden deze hulp lastig en schamen zich, maar dit is het bredere liefhebben van hun kind. Het gaat om het geluk van hun kind. Dát wil iedere ouder.

Brede verantwoordelijkheid

De groei van een kind is een breed gedragen verantwoordelijkheid van onze hele regio, zo zien wij dat op de Kinderpoli van Saxenburgh. En dit is niet alleen onze visie, we handelen er ook naar. Een kind met diabetes heeft het moeilijk op school, de docent weet veel van onderwijs maar minder van diabetes. Dus gaat onze diabetesverpleegkundige naar de school om uitleg te geven. Voor onze astmaverpleegkundige geldt hetzelfde. Natuurlijk met inachtneming van alle coronamaatregelen.

Recht op een toekomst

Je kunt het vergelijken met de brandweer, die blust een brand. Maar op de Kinderpoli kijken we niet alleen naar de brand maar ook naar het plantsoen rondom de brand. Daar liggen mogelijkheden voor groei.
De jeugd heeft de toekomst maar wil een kind een toekomst kúnnen hebben, dan heeft het letterlijke ruimte, sociale ruimte, psychische ruimte en motorische ruimte nodig om te kunnen groeien. Dat is het recht van het kind. En het is onze verantwoordelijkheid, van alle volwassenen in de regio, om daar aan bij te dragen.

Juiste grootte

Het mooi is, onze regio heeft daar precies de juiste cultuur en schaalgrootte voor. We kennen elkaar, en als we elkaar niet kennen, weten we elkaar makkelijk te vinden. Er is een grote bereidheid elkaar te helpen. We slaan snel de handen ineen. We zijn groot genoeg om iets te kunnen organiseren én hebben de slagkracht om het samen voor elkaar te krijgen. En we zijn gelukkig niet zó groot dat het onpersoonlijk wordt of mensen zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid.

Leren en ontwikkeling van de regio

Kinderen zijn de toekomst. Met elkaar willen we graag een gezonde regio waar kinderen een toekomst hebben en dus de regie toekomst heeft. Die visie is mooi maar er is moed voor nodig en vasthoudendheid. Door dagelijkse beslommeringen gaat de uitvoering soms wat lastiger. En niet alles gaat goed, maar door te doen leren we allemaal en ontwikkelen we onze regio.”
Saxenburgh heeft vijf kinderartsen: Germ Immink, Jaco den Hoek, Ginny Nolles, Marieke Tromp en Karin Zwager.

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord