Onderzoek naar opheffen onbewaakte spoorwegovergangen

Prorail onderzoekt het opheffen van de twee onbewaakte spoorwegovergangen op het grondgebed van de gemeente. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen. Prorail is in gesprek met de gebruikers.

Op 16 november heeft de fractie van Gemeente Belangen schriftelijke
vragen gesteld over de onbewaakte overwegen in Hoogeveen.

De vragen (cursief) luidden als volgt en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Zou u als college het opheffen van onbeveiligde overwegen in de gem. Hoogeveen bespreekbaar willen maken. Spoorbeheerder Prorail verzoeken prioriteit te geven met het opheffen van deze niet beveiligde overwegen en hierover vervolgens in gesprek te gaan met de gebruikers/eigenaren?

Op het grondgebied van Hoogeveen liggen nog 2 onbewaakte
spoorwegovergangen ter hoogte van km. 20.8 en 21.7. Beide
overwegen worden met name gebruikt voor het oversteken van
landbouwverkeer.
We hebben het opheffen van deze overwegen al bespreekbaar
gemaakt bij Prorail. Vanwege de spoorboogverruiming staan deze
overgangen al hoog op de prioriteitenlijst bij Prorail; verder
aandringen heeft geen zin.
Vanuit Prorail is een programmateam (NABO = niet actief beveiligde
overwegen) aan het onderzoeken of deze overwegen opgeheven
kunnen worden. Prorail voert vanuit haar verantwoordelijkheid als
spoorbeheerder hierover de gesprekken met de
gebruikers/eigenaren.
De andere twee overwegen die u noemt ter hoogte van km 16.1 en
16.4 liggen op het grondgebied van de gemeente De Wolden.

2. Bent u het met ons eens dat bij de boogverruiming het risico voor een aanrijding nog groter dreigt te worden mede door de verhoogde baanvak snelheid na de boogverruiming?
Ja, het risico wordt daardoor iets groter. Mede om die reden is Prorail
met betrokken eigenaren en gebruikers (agrariërs) in gesprek over
het saneren van de overwegen. De overwegen zijn voor de agrariërs
van belang. Het opheffen van deze overwegen betekent voor hen dat
ze een behoorlijk eind moeten omrijden om op hun land te komen.

3. Bent u bereid om de Raad op korte termijn op de hoogte te brengen wat de vorderingen of resultaten zijn van de beantwoording van de vragen en de reactie van Prorail?
Op ons verzoek houdt Prorail ons op de hoogte van de vorderingen
van de gesprekken. Zodra er nieuws is, zullen wij uw raad daarover
informeren.

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Onderzoek naar opheffen onbewaakte spoorwegovergangen

  • 27 december 2020 om 22:07
    Permalink

    Volgens de kaarten van het kadaster liggen de overgangen bij KM 16,1 en 16,4 wel degelijk in de gemeente Hoogeveen.

Geef een antwoord