100e deelnemer voor Hoogeveen on stage

 Hoogeveen – Voor het sluiten van het jaar geeft Hoogeveen on stage graag een update over de voorbereidingen van de 4e editie van Hoogeveen On Stage. Ondanks alle onzekerheid rondom het corona virus gaan de voorbereidingen van de 4e editie van Hoogeveen On Stage gewoon door. 

100e deelnemer
Bedrijven vinden het belangrijk om met de vmbo leerlingen van de 2 deelnemende scholen met passie over hun beroep te praten. Begin van deze maand verwelkomden Hoogeveen on stage 100e deelnemer! Nog niet eerder waren er rond deze tijd zoveel aanmeldingen. Het laat zien dat de bereidwilligheid en het besef bij ondernemers om jongeren in beeld te houden enorm groot is. Geweldig dat bedrijven in en rondom Hoogeveen zo betrokken zijn en meehelpen met de toekomstdromen van deze jongeren! Toekomstdromen zijn immers een belangrijke motivatie voor vmbo-leerlingen. Wij kunnen zeker nog nieuwe beroepen gebruiken voor de 800 leerlingen die meedoen. Meld je aan als bedrijf/beroepsbeoefenaar via de website www.hoogeveenonstage.nl.


Betech de 100e deelnemer aan de 4e editie van Hoogeveen On Stage

Corona: twee scenario’s
Veel vmbo-ers hebben ‘leer-plekken moeten missen. Op school en in het bedrijfsleven. Wij willen hen blijven voorzien van toekomstperspectief en een (beroeps) netwerk om hun toekomstdromen mee te delen. De persoonlijke ontmoeting, de onvoorwaardelijke kansen die ze krijgen van lokale beroepsbeoefenaren en ondernemers, en de gelegenheid om de beste kant van zichzelf te laten zien, zijn voor hen van groot belang. Met hard werken, training en opdrachten zijn ze zich aan het voorbereiden op deze ontmoetingen. Als je jong bent, telt elke dag, elk jaar en elke ervaring. En we verwachten straks van deze jongeren dat ze ‘na corona’ hun levensloopbaan gewoon vervolgen. Maar dan moeten we hen wél voorzien van bagage voor straks! Daarom hebben wij zo lang mogelijk ons gebruikelijke concept gevolgd én aan een noodscenario gewerkt:
• Scenario 1: Beroepenfeest en Doe Dag fysiek op locatie, beide corona proof
• Scenario 2: Beroepenfeest digitaal (Digimatch) en Doe Dag fysiek op locatie of online
8 januari 2021
Op 8 januari 2021 wordt in overleg met de scholen en de gemeenten een beslissing genomen met welk scenario we verder gaan. Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt een fysiek Beroepenfeest steeds minder waarschijnlijk, we verwachten dan ook dat gekozen zal worden voor scenario 2, een digitaal Beroepenfeest. Digimatch is een digitaal matching instrument via onze eigen, lokale website als vervangend noodscenario voor het ‘live’ Beroepenfeest. De werkbezoeken van leerlingen in het kader van de Doe Dag vinden in principe fysiek plaats volgens de bestaande formule op locatie. De Doe Dag is de kracht van Hoogeveen On Stage waarbij de leerlingen het beroep in de praktijk op locatie mogen ervaren en hierdoor betere beroepskeuze kunnen maken. Bedrijven die wij hebben gesproken zien mogelijkheden om dit te doen rekening houdend met de dan geldende maatregelen. Voor de bedrijven die geen fysieke Doe Dag(en) kunnen organiseren zou een online Doe Dag ook een optie kunnen zijn.
We maken de keuze begin januari zodat er voldoende tijd is:
• Tijd om de mentoren, leerlingen en bedrijven voor te bereiden;
• Digimatch via onze eigen website vergt meer tijd tot matches van leerlingen met bedrijven;
• De Junior Netwerktraining moet aangepast worden aan de digitale benadering van de bedrijven;
Informatiebijeenkomst op 18 februari 2021
Tijdens de informatiebijeenkomst voor deelnemende bedrijven en matchmakers, zal uitvoerig uitleg worden gegeven hoe Digimatch werkt en hoe je van de Doe Dag voor de leerlingen een leuke ervaring met jouw bedrijf/beroep kan maken. Omdat we verwachten dat er in februari geen fysieke bijeenkomst georganiseerd kan worden, zullen we overgaan op een online informatiebijeenkomst waarvoor we eind januari de uitnodigingen zullen versturen.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang en de keuzes die gemaakt worden. Namens alle stageteamleden wil ik iedereen heel veel sterkte en gezondheid toewensen: we houden elkaar op afstand, maar we laten elkaar zeker niet los!”

Deel dit bericht!

Geef een antwoord