Beheer inloopvoorziening dak- en thuislozen naar Leger des Heils

Hoogeveen – Het college heeft opnieuw het beheer van de inloopvoorziening voor dak- en thuislozen in Hoogeveen voor 2020 en 2021 gegund aan het Leger des Heils.

Het Leger des Heils heeft de afgelopen jaren een band opgebouwd met de mensen die daar komen en werkt ook goed samen met de hulpverlenende instanties en de woningcorporaties. Een andere aanbieder zou deze relaties weer opnieuw moeten opbouwen. De inloopvoorziening kost 219.000 euro per jaar, maar de overheid draagt daar via de rijksuitkering voor maatschappelijke opvang 210.000 euro aan bij.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord