Algemeen

Verkeersrisico’s edelhert Drenthe zeer gering

Donderdag 3 december j.l. heeft gedeputeerde Henk Jumelet de petitie ‘Welkom Edelhert Drenthe’ in ontvangst genomen. Jumelet gaf aan blij te zijn met de aandacht voor de Drentse natuur en dat het edelhert wat de provincie betreft welkom is Drenthe. Wel gaf hij aan dat, in samenspraak met de portefeuillehouder verkeer en vervoer, de verkeersveiligheid in relatie tot de aanwezigheid van het edelhert nog onderzocht werd.

Nu de bevindingen op hoofdlijnen uitwijzen dat er sprake is van een zeer gering verkeersveiligheidsrisico, is dit aanleiding voor het college van Gedeputeerde Staten om de nulstand voor het edelhert op te schorten.

De verdere discussie over de nulstand voor het edelhert zal gevoerd worden rondom de actualisatie van het Flora- en faunabeleidsplan. Dit geldt ook voor de vraag of een populatie van het edelhert in Drenthe nagestreefd zou moeten worden. Als dit het geval is dan zal een Soorten Effect Rapportage (SER) uitgevoerd moeten worden.

Daarnaast zal begin 2021, zoals beschreven in het beleidsplan, in overleg getreden worden met belanghebbenden (TBO’s, landeigenaren) over de aanwezigheid van het edelhert. Foto: Dick C. Ernst

Geef een reactie