Column

opinie erfgoedkaart Hoogeveen

Hoogveen heeft een rijk verleden wat betreft mooie grote gebouwen, zoals het voormalige ziekenhuis aan de Schutstraat, maar ook boerderijen, kanalen en kunstvoorwerpen.

Inmiddels is er al erg veel ter ziele en Hoogeveen heeft een slechte reputatie wat betreft monumentenzorg. Ook wat betreft archeologische vondsten, kunstvoorwerpen en het landschap. Vooral in de jaren 1970 groeiden de bomen tot aan de hemel in de ogen van het gemeentebestuur. Maar ook nadien ging de afbraak gestaag voort. Veel oude gebouwen zijn dan ook met de stille trom door sloophamers definitief van hun sokkel gehaald. Hierbij
gaat het ook om wat recentere gebouwen, zoals de Apostolische Kerk aan de Schutstraat. (1937-2000). Ook zijn tal van oude kunstvoorwerpen buiten het zicht geraakt. Een voormalige wethouder wilde zelfs een deel van de collectie van de Verhalenwerf verkopen.

Nu plukken we er de wrange vruchten van. Echter wie goed kijkt ziet nog wel enkele oude gevels, zoals in de Hoofdstraat. Om wat nog rest goed te bewaren moet dat concreet zichtbaar worden gemaakt in een aantrekkelijk vormgegeven erfgoedkaart van Hoogeveen met een overzicht van belangrijk materieel erfgoed met foto’s en achtergrondinformatie. Zo wordt ook het publiek hierin betrokken en kunnen ze hun zegje doen over monumentenzorg.
Ook krijgen bezitters van oude huizen, specialisten en toeristen zo ingang in deze wereld.

Gezien de ervaringen is het begrijpelijk dat er weinig vertrouwen is in het beleid van de gemeente Hoogeveen.  In 2016 vond de gemeente Hoogeveen dat ze een erfgoedbeleid had. Dat is eigenaardig want sedert 2015 hief de gemeente de gemeentelijke monumenten op.
In 2016  moest ook provinciaal monument Gymnastieklokaal Dwingeland er aan geloven.

De bestaande “Cultuurhistorische beleidskaart Gemeente Hoogeveen” stipt locaties aan van  provinciale en rijksmonumenten in Hoogeveen, echter zonder benoeming en onderbouwing.

Ook ontbreken op die kaart duidelijke afbeeldingen en historische achtergrondinformatie: het is gemaakt voor beleidsmakers die op niet inzichtelijke wijze het beleid bepalen. Verder ontbreekt een duidelijke zoekfunctie en verwijzingen naar cultuurhistorische organisaties.

Inmiddels gaat de afbraak in Hoogeveen door. Stap voor stap. Met vervelende gevolgen. De “Monumentenverordening Gemeente Hoogeveen’ blijkt in de praktijk veelal een wassen neus.

En anno 2020 waarin de gemeente Hoogeveen lijdt onder het voorgaande wanbeheer,
nodigt hen ook al niet uit om energie te steken in het behoud van erfgoed. Toch bepalen mooie oude gebouwen met hun kunstuitingen en historie de aantrekkelijkheid van ons straatbeeld, maar ook “oude” natuur zoals houtwallen, watertjes en boom lanen. En hiermee kan het een bijdrage leveren aan meer bezoekers en dus meer geld in de gemeentekas.
Laten we daarom het voorbeeld van de gemeente Emmen volgen die inmiddels een digitale erfgoedkaart hebben gemaakt met de mooiste parels uit de ketting van monumenten.
Zodat ook onze nazaten nog kunnen genieten van het nog resterende erfgoed in Hoogeveen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie