Inzameling door de Restgoedwagen in Hoogeveen stopt per 1 januari 2021

Inwoners van Hoogeveen maken veelvuldig gebruik van de kringloopwinkel, textielcontainer en de Milieustraat voor de gescheiden inzameling van grondstoffen en hergebruik van hun spullen. Daarom maken inwoners van de gemeente Hoogeveen nog maar weinig gebruik maken van de Restgoedwagen. Om de kosten van afvalinzameling beheersbaar te houden heeft  de gemeente Hoogeveen besloten de dienstverlening van de restgoedwagen niet  voort te zetten.

De Restgoedwagen zal tot 1 januari 2021 rijden.

U kunt uw spullen dan naar de kringloopwinkel brengen, kleding naar de textielcontainer en afval levert u in bij de Milieustraat.

Natuurlijk blijft area restafval, PMD en GFT op de reguliere wijze inzamelen.

Oud papier wordt in de gemeente Hoogeveen ingezameld door scholen/verenigingen. Dit gebeurt huis aan huis met vrijwilligers. Vanaf 2021 zullen wij deze inzameldata ook communiceren via de afvalkalender van Area.

Geef een reactie