Stichting Welzijnswerk ontvangt Keurmerk Goed Geregeld

Stichting Welzijnswerk heeft als eerste organisatie in Hoogeveen het Keurmerk Goed Geregeld ontvangen van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

 

Met een werkgroep, waarin een aantal vrijwilligers vertegenwoordigd waren, heeft de SWW de methodiek Vrijwillige Inzet Goed Geregeld doorlopen. Hierbij werd de werkgroep begeleid door Mariëlle Vogelzang in de rol van adviseur Goed Geregeld. “Gedurende het traject zijn documenten rondom het vrijwilligersbeleid en het handelen van de organisatie onder de loep genomen en heeft de organisatie een zelfevaluatie gedaan. Dit heeft nu geleid tot het Keurmerk en daar mag SWW met recht trots op zijn”, aldus Mariëlle.

 

Dit wordt beaamd door kersverse directeur van SWW Eric Holkers die benadrukt dat SWW met het behalen van het keurmerk niet ‘klaar’ is, maar doorlopende aandacht wil geven aan de rol en de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de organisatie. Holkers zegt daarover: “Die doorlopende aansluiting is heel belangrijk als je als organisatie met zoveel vrijwilligers werkt. Alleen dan kun je een prettige samenwerking onderhouden en kunnen de vrijwilligers zich maximaal voor de cliënt, de buurt of dorp inspannen. Voor SWW geldt daarnaast dat wij onze bevindingen rond het vrijwilligersbeleid graag delen met het veld in Hoogeveen.”

 

De beoordeling die aan het Keurmerk Goed Geregeld ten grondslag ligt, werd gedaan door twee onafhankelijke beoordelaars namens het NOV. Met het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ziet ook de buitenwereld dat het vrijwilligerswerk in jouw organisatie goed geregeld is! Dat helpt bij het werven en behouden van vrijwilligers en financiers. Alle informatie is te vinden op: www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord