Toekomst buurtcentrum Krakeel afhankelijk van buurtbewoners

Hoogeveen – Op dinsdag avond is een grote groep buurtbewoners van krakeel bijgepraat over de toekomst van MFC de Magneet door Woonconcept. De vernieuwde wetgeving omtrent buurthuizen belemmert Woonconcept als woningcorporatie voor het exploiteren van het pand.  Een eerdere poging met een beheerder voor het totale gebouw inclusief sporthallen, scholen etc. is helaas in oktober 2017 gestaakt.

 

Er is nu duidelijkheid! Voor 1 oktober 2018 moet er een plan komen vanuit de buurtbewoners van Krakeel om een eigen buurtcentrum te gaan runnen. Lukt dat niet dan zal het gebouw een bedrijfsverzamelgebouw functie krijgen en verdwijnt de sociale functie van het multifunctionele centrum in Krakeel. Het is dus 5 voor 12 zegt Frank Snippe. Hij is één van de tot nu toe tien bewoners die aan heeft gegeven om mee te willen denken over een buurtcentrum voor en door buurtbewoners. Hij wil zich storten op de PR en sociale media. Het is belangrijk dat bewoners geïnformeerd worden en natuurlijk wil hij sociale media gebruiken om buurtbewoners te activeren.
Gelukkig zijn er meer mensen die zich geroepen voelen om mee te denken met Woonconcept. Ook betrokken bewoner Ad Verschoor gaat er vol voor! Na afloop van het gesprek met Woonconcept hebben de bewoners hem naar voren geschoven als voorzitter van de werkgroep. De bedoeling is natuurlijk dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen.
Hulp is van harte welkom!
De werkgroep is daarom op zoek naar buurtbewoners die willen meedenken of uiteindelijk helpen bij het oprichten en/of beheren van een buurtcentrum.
De komende tijd zal er dus intensief overleg gevoerd moeten worden met Woonconcept. Mensen die ook willen helpen kunnen contact opnemen met Ad Verschoor via telefoonummer 0528-265288 of per email fam.verschoor@ziggo.nl
Deel dit bericht!

Geef een antwoord