Edelhert in Drenthe

Er is veel berichtgeving rond het edelhert in Drenthe geweest de afgelopen week. De provincie Drenthe constateert dat het beeld is ontstaan dat de provincie actief op zoek is naar het edelhert. Dit is niet het geval. Bij groot wild (bijvoorbeeld ook over wilde zwijnen) reageert Drenthe op meldingen. Per melding wordt de situatie bekeken. Bijvoorbeeld of het betreffende dier een acuut gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. In het geval van het edelhert hebben wij recent geen melding ontvangen. Er is geen aanleiding het dier op korte termijn te schieten.

Hoe zit het met het beleid rondom het edelhert? Het Flora en Fauna beleidsplan dat in 2014 is opgesteld, schrijft over loslopende solitaire dieren op pagina 52 het volgende voor: ‘hun aanwezigheid wordt van geval tot geval beoordeeld op aspecten van (landbouw)schade en risico’s voor de verkeersveiligheid’.

De focus ligt in dit geval op de verkeersveiligheid. Op dit moment wordt in samenspraak met de portefeuillehouder verkeer en vervoer de verkeersveiligheid in relatie tot de aanwezigheid van het edelhert onderzocht en het College van Gedeputeerde Staten zal op korte termijn, zo spoedig mogelijk, de uitkomst hiervan kenbaar maken.

Daarnaast wordt vanwege het spontaan verschijnen van het edelhert op korte termijn in overleg getreden met belanghebbenden (TBO’s, landeigenaren) over de ontstane situatie.

Op donderdag 3 december om 15.00 uur neemt gedeputeerde Henk Jumelet op het provinciehuis de petitie ‘Welkom Edelhert Drenthe’ in ontvangst van Mark Tuit en Jorien Bakker. In verband met corona is in gezamenlijk overleg besloten dit met een beperkte delegatie te doen. Via de livestream www.provincie.drenthe.nl/petitieedelhert heeft men de gelegenheid dit te volgen.  Snel daarna worden de betrokken organisaties uitgenodigd om het gesprek over de aanwezigheid van dit dier te voeren.

De bredere discussie over de nulstand voor groot wild zal gevoerd worden rondom de actualisatie van het Flora en Fauna Beleidsplan. Dit geldt ook voor de vraag of een populatie van het edelhert in Drenthe nagestreefd zou moeten worden. Als dit het geval is dan zal een Soorten Effect Rapportage (SER) uitgevoerd moeten worden.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord