Algemeen

Nieuwe subsidieregeling Podium Platteland 2.0

Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe subsidieregeling ‘Podium Platteland 2.0’ vastgesteld. Met deze regeling wil Gedeputeerde Staten de leefbaarheid in Drenthe versterken door culturele projecten. Thema’s als armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid komen met ‘community art’ onder de aandacht. De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Sinds 2012 werken kunstenaars in de culturele programma’s ‘Kreatief met Krimp’ en ‘Podium Platteland’ aan bijzondere kunstprojecten op ongewone locaties. Vanaf 2021 ligt de focus van de nieuwe regeling nog meer op maatschappelijke thema’s en stimuleert de provincie samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en cultuurmakers. Hierdoor ontstaan kunstprojecten die zijn geïnspireerd door de locatie en maatschappelijke opgaven rond die plek.

Voorbeeldprojecten

De afgelopen jaren zijn er in Drenthe veel projecten geweest waarin cultuur en het sociale domein samenkwamen. Bijvoorbeeld de prijswinnende film ‘Anders’ door Reinout Hellenthal, waarin een verrassend verhaal over genderidentiteit internationaal op het witte doek verscheen. Of de theatervoorstelling ‘Moederliefde’ over alleenstaande moeders door Loods13. In deze voorstelling deden mensen mee die niet eerder op een podium stonden. Dit gaf hen zelfvertrouwen én het publiek een inkijkje in de problematiek van schulden en armoede. Met de nieuwe regeling kunnen soortgelijke grote projecten een aanvraag doen, maar er is ook ruimte voor kleinschalige en lokale initiatieven.

Hoe werkt het?

Cultuurmakers en maatschappelijke organisaties kunnen zich aanmelden via een formulier op www.podiumplatteland.nl. Medewerkers van de provincie en Kunst & Cultuur gaan graag in gesprek met organisaties om hun idee verder vorm te geven. Vanuit de Cultuurnota en de Sociale Agenda is geld beschikbaar voor deze subsidieregeling. Meer informatie op www.podiumplatteland.nl.

Geef een reactie