Vergunning voor uitbreiding Green Planet

Het college verleent een vergunning voor uitbreiding van het duurzame energiestation Green Planet in Pesse. De raad gaf hiervoor al eerder een zogeheten ‘verklaring van geen bezwaar’ (VVGB) af. Bij Green Plant worden sinds 2014 biobrandstoffen verkocht, vooral voor personenauto’s. Green Planet wil het aanbod uitbreiden, zodat ook vrachtwagens schonere en duurzamere brandstof op basis van plantaardige olie, waterstof en Liquified Natural Gas (LNG) kunnen tanken. Ook komen er snelladers voor elektrische vrachtauto’s.

De geplande uitbreiding van Green Planet is een duurzame ontwikkeling die past binnen het gemeentelijk beleid. Hoogeveen wil in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Deze energietransitie draagt daaraan bij.

Deze vergunning staat los van een andere mogelijke ontwikkeling: Green Edge. Dat plan gaat over een klim- en uitkijktoren (inclusief twee reclameschermen) in combinatie met een klimpark, (verblijfs)horeca en een evenemententerrein. Maar voor dat plan is een aparte vergunningprocedure nodig.

Geef een reactie