Analyse kosten en gebruik Jeugdhulp 2017-2019

Hoogeveen – Het college heeft de analyse van de kosten en gebruik Jeugdhulp 2017-2019 naar de gemeenteraad gestuurd. De analyse is opgesteld om zicht te krijgen op gebruik en uitgaven. Daarmee wil het college handvatten krijgen om te kunnen sturen op de uitgaven en het gebruik.

De analyse is bij het opstellen van de begroting 2021 door de toenmalige wethouder verstrekt aan de informateurs, die de voorbereidingen hebben gedaan voor de aanstelling van het huidige zakencollege. Het college wil volledig transparant zijn en wil daarom de analyse ook beschikbaar stellen aan de raad.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord