Vergunning voor de aanleg van het zonnepark Het Oosterveld

Hoogeveen – Het college verleent een vergunning voor de aanleg van het zonnepark Het Oosterveld 1b. De initiatiefnemer heeft tijdens een aantal inloopbijeenkomsten de plannen besproken met omwonenden. Het zonnepark moet in de kom van autoweg N48 en snelweg A37 komen. De oppervlakte is 93.000 vierkante meter. 

Wel is de vergunning nog iets aangepast. Dat gaat over de aanplant van heesters, beheer door middel van begrazing door schapen en de afstand tussen trafo’s en de dichtstbijzijnde woning.

Geef een reactie