Algemeen

De concept Parkeernota wordt uitgesteld door vele bezwaren

Hoogeveen – De inspraaktermijn voor de concept Parkeernota is verlengd tot 1 december 2020. Dat betekent dat de plannen die in de concept Parkeernota staan, niet per 1 januari 2021 gaan gelden. Er zijn zoveel reacties binnen gekomen, dat het meer tijd vraagt om die zorgvuldig af te wegen. Daarnaast heeft burgemeester Karel Loohuis een informatieavond toegezegd. Deze kan pas plaatsvinden als dit verantwoord en veilig kan, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Aangepaste planning

Wethouder Derk Reneman: ‘We nemen geen besluiten voordat we met de mensen hebben gesproken. De inspraaktermijn is verlengd en de nieuwe tarieven gaan niet eerder dan in 2022 in. De planning is aangepast, zodat we alle binnen gekomen reacties mee kunnen nemen, de informatieavond kunnen houden en een zorgvuldig proces kunnen waarborgen.’

2021 en 2022

Wat wel doorgaat in 2021 is de voorgenomen prijsindexatie van de tarieven. In de geldende Parkeernota 2011 staat vermeld dat tweejaarlijks een indexatie mag plaatsvinden. De laatste indexactie is in 2019 geweest. Per 1 januari 2021 wordt het uurtarief voor parkeren verhoogd met € 0,05. Naar aanleiding van alle reacties wordt een nieuwe concept Parkeernota opgesteld die dan weer opnieuw de inspraak in zal gaan en in het voorjaar van 2021 aan de raad zal worden aangeboden.

Inzage

De concept Parkeernota ligt nog tot 1 december 2020 ter inzage:

  • op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/parkeerbeleid.
  • bij het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’, of bel 14 0528.
Reageren

Tot 1 december 2020 kunt u uw reactie over dit plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt uw reactie ook mailen naar info@hoogeveen.nl met als onderwerp: Reactie Parkeernota. Bij de behandeling in de gemeenteraad kunt u gebruik maken van het inspreekrecht, het is nog niet bekend wanneer de concept Parkeernota op de agenda van de gemeenteraadsvergadering komt.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: