Subsidies waterstof Hoogeveen en groen gas De Wolden brengen overstap naar duurzaam gas in de regio dichterbij

Deze week werd bekend gemaakt, dat gemeenten Hoogeveen en De Wolden forse subsidies ontvangen uit het Nationale Programma Aardgasvrije wijken. Netbeheerder RENDO is bij beide projecten betrokken en ziet de honorering van deze projecten als een belangrijke stap naar de volledige overgang van fossiel gas naar duurzaam gas in de regio. In 2020 stroomt er al 10% duurzaam gas door de netten van RENDO.

Honorering van beide projecten in Drenthe, betekent een forse stap voorwaarts als het gaat om kennisontwikkeling op het gebied van groene waterstof in de gebouwde omgeving en groen gas in het landelijk gebied. Beide als alternatieven voor fossiel gas. In Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel is het elektriciteitsnet voorlopig vol en blijken warmtenetten moeilijk rendabel te exploiteren. Het slim blijven gebruiken van de bestaande gasinfrastructuur middels groene waterstof en groen gas, biedt op korte termijn al kansen voor de energietransitie en ook voor betaalbaarheid. Groene waterstof wordt gemaakt van duurzame elektriciteit (wind of zon) en afval- en reststromen uit de regio zijn de grondstoffen voor groen gas.

RENDO distribueert in 2020 al 10% duurzaam gas in haar netten. Inzet is om in 2030 het fossiele gas door duurzaam gas te vervangen. Binnen de regio zijn inmiddels meerdere initiatieven om de productie van duurzaam gas (groene waterstof of groen gas) te verhogen. Volgens Eddy Veenstra, directeur van RENDO, helpt de honorering van de aanvragen uit Hoogeveen en De Wolden hier enorm bij: ‘’ Bewoners, gemeenten, de provincie, netbeheerders en het bedrijfsleven kunnen binnen innovatieve samenwerkingsverbanden nu echt stappen maken naar een haalbare en betaalbare energietransitie. De bestaande gasinfrastructuur wordt volop getest op het transport van waterstof, er worden waterstofketels ontwikkeld en groen gas en groene waterstof kunnen we straks mengen. Innovatie gaat snel’’.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord