Zegt Hoogeveen JA SCALA voor behoud cultuuronderwijs?

Scala voert actie voor het behoud van cultuuronderwijs voor bijna 10.000 kinderen en jongeren in Hoogeveen. Als de gemeente Hoogeveen het plan om de totale subsidie per 1 januari 2022 stop te zetten doorzet, kan het kunstencentrum, na 50 jaar in Hoogeveen, niet voortbestaan. Dat betekent een streep door heel veel lessen muziek, theater, dans, beeldende kunst en urban arts, die vakdocenten op de basisscholen en alle voortgezet onderwijsscholen in de gemeente Hoogeveen verzorgen. Daarnaast dreigt Hoogeveen een plek te verliezen waar jaarlijks zo’n 650 kinderen en jongeren samenkomen voor talentontwikkeling in hun vrije tijd. In totaal treft dit bijna 10.000 kinderen en jongeren. Hoogeveners kunnen de actie van Scala steunen door het tekenen van de petitie JA SCALA.

Petitie

‘Inmiddels telt de petitie meer dan 3000 handtekeningen’, vertelt Gerrit Jan Rutgers van Scala. ‘Dat is geweldig en we zijn heel blij met de steun van al deze ondertekenaars, maar het is nog niet genoeg. We hopen echt dat nog veel meer Hoogeveners hun stem laten horen om
de gemeenteraad te overtuigen van het belang en behoud van cultuuronderwijs en Scala in Hoogeveen. De tijd dringt. Het liefst zouden we de gemeenteraadsleden en alle inwoners van Hoogeveen uitnodigen om eens een les op een school of bij Scala bij te wonen, om te ervaren
hoeveel plezier kinderen en jongeren eraan beleven en wat de impact ervan is. Maar dat is lastig in coronatijd. In plaats daarvan proberen we nu met onze leerlingen en ambassadeurs via filmpjes uit te dragen wat Scala betekent voor de gemeente en roepen we zo veel mogelijk mensen op onze petitie te tekenen. De petitie bieden we aan voorafgaand aan de raadsvergadering op 26 november, samen met de  kunstwerken die op dit moment door basisschoolkinderen worden gemaakt.’

Cultuur met een hoofdletter C

‘We voerden inmiddels al gesprekken met alle fracties. Op woensdag 4 november is de inspraakavond van de gemeenteraad. Op deze avond zullen we, samen met betrokken mensen uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, de muziekverenigingen en (oud – )leerlingen, nogmaals benadrukken welk verschil cultuuronderwijs en Scala voor Hoogeveen maken en wat de consequenties zullen zijn van een volledige subsidiestop. Op 3 december, als de begroting voor de komende jaren door de gemeenteraad wordt vastgesteld, valt het definitieve besluit. Tot die tijd zetten we alles op alles voor cultuur in Hoogeveen met een hoofdletter C.’ Info en nieuws over de besluitvorming rond de subsidie voor Scala is te vinden op ontdekscala.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord