Opinie: CDA

Erik-Jan Kreuze (CDA) nodigt op zijn blog uit om te reageren. Dat doe ik dan ook. Kreuze heeft een lijst van kritiekpunten op het opiniestuk van mevrouw Joke Holwerda-Tesselaar in de Hoogeveensche Courant d.d. 16 oktober 2020. In mijn ogen is het opinie stuk kort en bondig dat de koe bij de horens vat.

Kreuze is echter een andere mening toegedaan. Inderdaad heeft het gemeentebestuur formeel geen invloed op het ziekenhuis. Dat is geen excuus dat de burgemeester niet zijn tanden heeft laten zien richting Den Haag en het voor de bühne met groene hesjes optreden. Hierbij wijs ik ook op het mee marcheren van Agnes Mulder (CDA).  De oproepen van voormalige wethouder Erik Giethoorn om Treant te vertrouwen verdienen ook geen lof, mede getuige het opheffen van de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde. Net als het actiecomité kan ook de gemeente support kweken voor een goede zaak. Ook kunnen hoge ambtenaren in Hoogeveen nieuwe juridische kaders aangeven voor zorg. Ook het verdwijnen van het museum wordt door Kreuze onderschat. Cultuur in Hoogeveen is gebaat bij een duurzame collectievorming in een museum, niet bij een Verhalenwerf, en de goedkeuring van het CDA voor de verkoop van Hoogeveens erfgoed is een schande.  Blijkbaar heeft Kreuze ook geen benul van verantwoorde geschiedschrijving in Hoogeveen. Kreuze vindt stopzetting subsidie Scala prima: daar liggen niet de financiële prioriteiten. Kreuze ziet desondanks cultuur als belangrijke vestigingsvoorwaarde voor burgers, hierbij doelend op het Cultuurpaleis, dat o.m. De Tamboer omhelst. Volgens mij zijn een zaken als een goed ziekenhuis belangrijkere vestigingsvoorwaarden voor burgers in Hoogeveen. Hij gaat voorbij aan het desastreuze financiële beleid met de prestigepretpakketten, waaronder het ijsbaanproject dat Kreuze ziet als een verantwoorde poging Hoogeveen op de kaart te zetten. Het blijft ronddraaien in hersenspinsels. Kreuze wijst naar de jeugdzorg/WMO als solo-oorzaak van de ellende, maar heeft geen oog voor mismanagement in het stadsbestuur. Hij toont zich mijn inziens niet erg inlevend en zit met de woorden van Mevrouw Holwerda in een ivoren torentje dat een mening van een burger alleen omarmt als het in zijn straatje past. Zijn woorden “Mevrouw Holwerda-Tesselaar schrijft dit toch wel erg gemakkelijk op. Zeker een lange zomervakantie gehad” zijn bijzonder laatdunkend en aanstotelijk. Ik hoop met Joke Holwerda-Tesselaar dat we eindelijk de kwaliteit krijgen waarvoor we betalen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Bron:

https://www.kreuzeman.nl/blackbox-en-democratie/

Deel dit bericht!

Geef een antwoord