D66 Hoogeveen wil Scala behouden

De voorgenomen bezuinigingen op Scala* zijn heftig; geen subsidie meer per 2022. Hoewel wij begrijpen dat er over de hele breedte bezuinigd moet worden, kan D66 zich niet vinden in de omvang en snelheid van deze voorgenomen bezuiniging. Voor D66 is kunst en cultuur het fundament van onze samenleving en daarmee niet een post om in deze omvang en met deze impact op te bezuinigen. Wij zetten ons dan ook in om Scala te behouden.

Er zijn diverse redenen om niet in deze mate te willen bezuinigen op Scala. Scala is de enige aanbieder van kunst- en cultuureducatie zowel buitenschools als in scholen in Hoogeveen. Sterker nog, het is de enige aanbieder in de regio. Bij het wegvallen van Scala blijft er dan ook een gat over. Er zijn geen andere aanbieders die dit gat kunnen opvullen. Een enorm verlies in de infrastructuur van Hoogeveen. Jongeren zullen niet langer de mogelijkheid hebben om in kunst en cultuur een uitlaatklep te vinden, vrienden te maken, en vaardigheden op te doen die verder gaan dan de muziek.

Deze vaardigheden zijn belangrijk in de veranderende arbeidsmarkt. In het werk van nu en de toekomst is meer en meer behoefte aan werknemers die geleerd hebben om creatief te denken. Creativiteit is een essentiële vaardigheid om de complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Scholen bereiden leerlingen hierop voor door aandacht te besteden aan de 21e-eeuwse vaardigheden waar ook creativiteit onderdeel van uit maakt. Scala biedt dan ook meer dan een hobby of uitlaatklep voor de Hoogeveense jongeren, ze draagt actief bij aan de ontwikkeling van de kansrijke werknemer van de toekomst.

En dan zijn er nog de afspraken uit het Muziekakkoord Drenthe dat de gemeente vorig jaar nog ondertekende in de Tamboer onder toeziend oog van Koningin Maxima. Een akkoord waarmee de gemeente onderstreept dat alle kinderen in Hoogeveen recht hebben op goed muziekonderwijs. Door Scala ‘weg te bezuinigen’ wordt het onmogelijk om aan deze toezegging te voldoen.

Kortom, het behoud van Scala is essentieel voor Hoogeveen en haar jongeren. Wij vinden dan ook dat we de voorgenomen bezuinigingen op Scala moeten ombuigen en zijn aan het verkennen hoe dit zou kunnen. Zowel bij Scala als in de politiek zijn er volop ideeën. In aanloop naar de begrotingsbehandeling zullen wij deze verkennen en met een amendement (wijziging) op de begroting komen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord