Politiek

Begroting: zichtbaar college wil in gesprek met samenleving

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft de programmabegroting 2021-2024 gepresenteerd. Met het akkoord Schone lei (Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen – Nu nog indrukwekkend zorgwekkend) heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een pakket bezuinigingen van 3,4 miljoen euro en een verhoging van de onroerendezaakbelasting met 28%. Het college werkte het akkoord uit tot een sluitende begroting.

Het nieuwe college is sinds 8 oktober aan de slag. Deze zomer viel het voormalige college, nadat coalitiepartner Gemeentebelangen het vertrouwen had opgezegd. Daarna zijn twee informateurs aan het werk gegaan om de begroting en een nieuw college voor te bereiden. De raad koos voor een zakencollege.

Zorgwekkend

De raad noemde de financiële situatie van Hoogeveen zorgwekkend. Het college beaamt dat: ‘Er is teveel geld uitgegeven en er komt te weinig binnen. Bovendien is de spaarpot leeg.’

Het college ziet het als zijn opdracht om de voorwaarden te creëren voor een gezonde financiële basis over enkele jaren, zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe keuzes. Om dat te bereiken heeft het college een ‘pessimistisch-realistische’ begroting opgesteld. Dit betekent dat uitgaven ruim en inkomsten voorzichtig zijn ingeschat.

Broekriem

De huidige omstandigheden vragen volgens het college een bijdrage van iedereen om ervoor te zorgen dat er een betere toekomst komt. Tot die tijd zal het college het huishoudboekje op orde brengen op basis van het evenwicht dat de raad tussen bezuinigen en lastenverhogingen aanbrengt. ‘Het betekent dat de Hoogeveense gemeenschap op onderdelen de broekriem moet aanhalen. Iedereen gaat de gevolgen voelen’, zeggen B&W.

Het college houdt dan ook oog voor de maatschappelijke gevolgen van deze programmabegroting. ‘Dat betekent dat we zichtbaar willen zijn en in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Binnen de kaders willen we de uitwerking van de begroting doen in dialoog met de gemeenteraad en de samenleving.

Zorg voor meest kwetsbaren

Het college benadrukt dat het ondanks de bezuinigingen ervoor blijft zorgen dat de meest kwetsbaren de ondersteuning krijgen die nodig is. ‘En natuurlijk zullen we samen met de inwoners blijven inzetten voor een veilige leefomgeving. Bovendien willen we ook de betrokkenheid van onze inwoners vergroten’, aldus B&W.

Werk gaat door

Het overgrote deel van het werk van de gemeente gaat ook in 2021 gewoon door. Werken aan duurzaamheid en de energietransitie gaan door, zij het in een iets lager tempo. Er wordt volgend jaar doorgewerkt aan het waterstofproject voor de wijk Nijstad-Oost. Hetzelfde geldt voor een klimaat robuust Hoogeveen, waarvoor waterbergingen en verbetering van de waterstructuur voor het centrum nodig zijn. Dankzij een verhoging van het budget voor wegen, fiets- en voetpaden kan een voorzichtig begin worden gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud. En er is nog steeds voldoende geld voor onderwijshuisvesting, de vervanging van rioleringen en speelvoorzieningen.

Praat mee over begroting

De gemeenteraad nodigt inwoners uit om mee te denken over de invulling van die begroting. Op 4 november (aanvang 19.30 uur) wordt hierover een inspraakavond gehouden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@hoogeveen.nl. Na aanmelding volgt meer informatie over de exacte invulling van de avond.

Op 26 november debatteert de raad over de begroting (aanvang 16.00 uur). Op 3 december neemt de raad een besluit over de begroting (aanvang 19.30 uur).

Bekijk hier de volledige programmabegroting 2021-2024 (pdf – 4,0 MB).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: