Besmettingen coronavirus Tonckenshuys in Zuidwolde

In zowel woonwijkcentrum Tonckenshuys in Zuidwolde als in De Schutse in Coevorden is het coronavirus helaas vastgesteld bij medewerkers en bewoners. Er is direct een contactonderzoek gestart en op beide locaties zijn uit voorzorg maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Welke extra maatregelen zijn genomen?

De afdelingen waar de bewoners verblijven zijn geïsoleerd. Dit betekent dat bewoners op de afdeling blijven en geen contact hebben met bewoners van andere afdelingen. Zij worden verpleegd door een vast team van medewerkers die persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Ook is er tijdelijk helaas geen bezoek mogelijk op de betreffende afdelingen. Om contact te houden met naasten, kan er gebruik gemaakt worden van beeldbellen.

Wat betekent dit voor bewoners, cliënten en naasten?

De dagelijkse zorg voor bewoners en cliënten van de andere afdelingen gaat gewoon door als normaal. Ook kunnen zij bezoek ontvangen. We vragen iedereen om zich te houden aan de coronamaatregelen en 1,5 meter afstand te bewaren. Vanzelfsprekend houden we de gezondheid van bewoners, cliënten en onze medewerkers nauwlettend in de gaten.

Bewoners, cliënten en hun naasten zijn per brief of per e-mail geïnformeerd over de besmetting en de genomen maatregelen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord