Samen Drents grondwater beschermen

Regio – Gedeputeerde Staten hebben het ‘Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming 2020-2025’ vastgesteld. Hierin staan voor de komende jaren maatregelen om het Drentse grondwater te beschermen. De provincie werkt samen met de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, de Drentse gemeenten en de landbouwsector. Samen zorgen zij voor voldoende schoon en veilig drinkwater dat ook in de toekomst betaalbaar blijft.

In Drenthe wordt al het drinkwater gemaakt uit grondwater. Drenthe is ook grondwaterleverancier voor omliggende provincies. Veel mensen zijn zich niet bewust dat ze wonen, werken en recreëren op grondwater waar drinkwater van gemaakt wordt. Schoon drinkwater uit de kraan is iets dat als vanzelfsprekend wordt ervaren. Toch is de watervoorziening kwetsbaar. Uit metingen blijkt dat er in het grondwater steeds vaker stoffen zitten die daar niet in thuishoren. Dit zijn bijvoorbeeld chemicaliën, medicijnresten, oplosmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. We willen voorkomen dat de kwaliteit van de bronnen voor de drinkwatervoorziening achteruitgaat. Een bewustwordingscampagne voor inwoners via www.beschermjedrinkwater.nl is onderdeel van het uitvoeringsprogramma. Op deze site staan tips en meer informatie over wat inwoners zelf kunnen doen aan de kwaliteit van het drinkwater. Ook landbouwers krijgen in studiegroepen adviezen over een duurzamere bedrijfsvoering om grondwater te beschermen. Gedeputeerde Hans Kuipers: “Het is heel goed dat er nu een website is waar onze inwoners meer kunnen lezen, want wij leven op ons goud, op ons drinkwater van de toekomst. Laten we daar goed voor zorgen.”

Bescherming drinkwaterbronnen

De provincie is verantwoordelijk voor het beschermen van de drinkwaterbronnen. Rondom kwetsbare winningslocaties liggen beschermingsgebieden waar regels gelden om vervuiling van het grondwater te voorkomen. De grondwaterkwaliteit is kwetsbaar als het grondwater niet is afgedekt door een beschermende kleilaag. Bij de meeste winningen ontbreekt deze van nature voorkomende beschermende laag.

In Drenthe zijn 16 winningen waar water wordt gewonnen om drinkwater te maken.

Duurzaam drinkwater

Samen met de Drentse gemeenten, de drinkwaterbedrijven WMD Drinkwater, Vitens en Waterbedrijf Groningen, de landbouwsector LTO-Noord, DAJK en Cumela) zorgt de provincie voor de drinkwatervoorziening van de toekomst. Door de bronnen zo schoon mogelijk te houden, hoeft er minder energie gestoken te worden in het zuiveren van water om tot schoon drinkwater te komen; want wat er niet inkomt, hoeft er ook niet uit gehaald te worden. Op deze manier blijft het drinkwater in de toekomst betaalbaar.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord