Algemeen

De Schuthoek en het Rastholt zien het kind van nu!

Hoogeveen – De twee openbare basisscholen in De Weide en Erflanden, De Schuthoek en Het Rastholt volgen een KIVA-studie om de sociaal emotionele kant van de leerlingen nog beter te ontwikkelen.

Het preventieve en schoolbrede programma van KIVA is gericht op het versterken van de sociale veiligheid voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8. Het programma zet in op groepsvorming. zodat ieder kind met plezier naar school gaat.
Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling

Met KIVA worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbetert het pedagogisch klimaat op school. Het KIVA programma is gericht op preventie (het voorkomen van pesten).

Directeur Wout Eshuis van De Schuthoek: “We wilden als onderwijsteam al een tijdje een goed preventief programma op het gebied voor de sociale vaardigheden van onze kinderen op beide locaties, met KIVA hebben we dit gevonden. Ook bereiden we onze kinderen nog beter voor op een volwaardige plek in de samenleving van nu en in de toekomst”.

Finland

KIVA is oorspronkelijk ontwikkeld in Finland en heel effectief bevonden. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken zowel in Nederland als internationaal is de effectiviteit aangetoond. Directeur Olga Bos-Nijmeijer van het Rastholt: “Het werken met KIVA geeft ons handvatten om onze leerlingen een fijne en positieve schoolomgeving te bieden waar zij worden gezien en gehoord. Daarnaast sluit het programma van KIVA aan op onze ondernemende visie en toekomstgericht onderwijsaanbod ”.

Beide schoolteams zijn al aan de slag geweest met de studie door opleiders van de Rijksuniversiteit van Groningen. Na deze studie volgt de certificering. Ieder jaar moet het certificaat opnieuw behaald worden door het afnemen van de KIVA monitor en de scholen moeten daarmee bewijzen op de juiste wijze KIVA ingezet te hebben.

Deze week hijsen beide Bijeen scholen de KIVA-vlag en gaan De Schuthoek en Het Rastholt volop aan de slag om het kind veel vaardigheden mee te geven om zich goed te kunnen voorbereiden op de toekomst!

Geef een reactie