Een nuchtere Hoogeveense kijk op de stand van zaken?

Mijn voornemen geen aandacht meer te besteden aan de schrijfsels en gedachtenspinsels van de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Hoogeveen verdween deze maandagochtend als sneeuw voor de herfstzon.

Door Frits Kappers

De fvz neemt (ere wie ere toekomt) steeds de moeite om te reageren op mijn schrijfsels. Dat waardeer ik zeer aangezien hij daarmee de enige in zijn partij is die deze moeite neemt. De eerlijkheid gebiedt mij overigens wel om te erkennen dat de inhoud en de toon van mijn schrijfsels bij veel CDA-kiezers overkomt als CDA-pesterij. Hoewel het niet mijn intentie is omhet CDA te pesten moet ik wel zeggen dat ik door de houding van het CDA inzake ziekenhuis Bethesda in de achter mij liggende tien jaar een enorme afkeer bij mij heeft doen groeien. Ik heb daar meer dan eens over geschreven. U kunt het allemaal overzichtelijk terugvinden via deze link.

Zondag publiceerde de fvz een nieuw blog in reactie op een ingezonden brief van Joke Holwerda-Tesselaar in de Hoogeveensche Courant van afgelopen vrijdag. Ik zal de fvz niet meer bij naam noemen om te benadrukken dat het mij niet gaat om de persoon van de fvz, maar om zijn politieke functioneren en communiceren.

De fvz wordt waarschijnlijk in meer of mindere mate gehinderd door dyslexie anders valt niet te verklaren dat hij schrijft niet te begrijpen wat Mevrouw Holwerda bedoelt. Mevrouw is namelijk glashelder en formuleert kort en bondig. Desondanks reageert de fvz wel punt voor punt op zaken die mevrouw aankaart. Hij snapt er dus meer van dan hij voorwendt. Ik neem de vrijheid om te reageren op die reacties.

1- De fvz werpt elke verantwoordelijkheid voor de kaalslag in ziekenhuis Bethesda verre van zich, aangezien de gemeente daar “0,0 over te zeggen heeft”. Dat klopt, maar er is een groot en beschamend verschil tussen de houding van de gemeenteraad die ik heb beschreven in dit blog en de strijd die het actiecomité heeft gevoerd.

2- Het verdwijnen van het museum. Dit wordt niet goedgemaakt, door de Verhalenwerf in de bibliotheek. Wie dat beweert heeft geen benul van de waarde van uitgebreide geschiedschrijving of vindt het niet noodzakelijk om aan lokaal/regionale geschiedschrijving te doen.

3- Hier toont de fvz zich een volgeling van een strategie (die Treant ook steeds toepaste) die leidt tot de formulering dat iets “slechts voorgenomen besluit” is, daarmee de indruk wekkend dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als die wordt opgediend. Flauwekul natuurlijk, want die soep zal gloeiend heet geconsumeerd moeten worden. Zo groot zijn de financiële problemen in Hoogeveen namelijk.

4- Hier spreekt de fvz echt in raadselen: “Als je bezittingen op geld zet vallen de kosten voor de poging om een sportvoorziening van regionale allure naar Hoogeveen te halen erg mee.” Die kosten zijn al een paar miljoen en dan is de rechtszaak van de voormalige eigenaar van Maxx Sports & Events tegen de gemeente nog niet eens gehouden.

5- Zoals de fvz mij ooit bij een kop koffie probeerde te doen geloven dat Hoogeveen zou gaan verdienen aan de ijsbaan, zo beweert hij nu dat de “samenvoeging van bieb, verhalenwerf, Podium, theater en VVV-winkel” geld gaat besparen. “Maar we weten wie de sponsor is. “Cultuur is belangrijk voor de aantrekkingskracht van een plaats.” Ja, net als een lage OZB, een goed gevulde pot met financiële reserves en (zeker niet onbelangrijk) een goed basisziekenhuis, met verloskunde, kinderafdeling, IC en spoedeisende hulp.

6- Het “mooiste plein van Europa” (woorden van voormalig wethouder Jan Steenbergen) beschrijft de fvz als “dé hangplek voor jongeren en de vuilnisbak van de hoofdstraat.” Had van hem “niet gehoeven.” Had dat eerder bedacht! Dat had een blind paard nog kunnen zien aankomen.

Het bovenstaande is niet de enige oorzaak van de problemen die Hoogeveen nu kent, daar zijn veel meer oorzaken voor zoals het feit dat

  • men meer met zichzelf en de onderlinge verhoudingen bezig was dan met helder constructief beleid,
  • druk werd uitgeoefend op de coalitiefracties om vooral niet met de oppositie mee te stemmen,
  • de Rekenkamercommissie op ongekende wijze werd geschoffeerd,
  • dat kritische burgers azijnpissers werden genoemd.

Dan kun je niet steeds maar weer aankomen met de hoge kosten voor jeugdhulp, WMO en onderwijshuisvesting. Zeker niet als je weigert de artikel 12 status aan te vragen en dat motiveert met dat de burger dan zal moeten bloeden. Dat bloeden moet ook zonder die status wel en wordt door het uitblijven van extra financiële middelen alleen maar nog erger.
Bovendien heeft de landelijke overheid bekend gemaakt dat er geen extra geld uit het gemeentefonds beschikbaar zal worden gesteld, omdat “er maar weinig gemeentes zo slecht aan toe zijn dat ze de artikel 12 status nodig hebben.”

De fvz zou er goed aan doen wat minder de studeerkamergeleerde uit te hangen en slogans als “nieuwe duaal” of “dakdekkerscollege” te bedenken. Bescheidenheid en deemoed zouden hem sieren in plaats van te volharden in de houding die mede oorzaak is van de huidige problemen.

Wek niet de indruk dat de raad nog wat in de melk te brokkelen zal hebben. We hebben die mensen van buitenaf niet voor niks erbij moeten halen. Jammer van Scala, OZB, parkeertarieven en wat nog meer. We gaan bloeden als nooit tevoren.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord