Opinie: Gezichtsverlies

De H.C d.d. 16 oktober jl. toont stralende foto’s van wethouders Gert Vos en Erik Giethoorn. Het zijn archieffoto’s. Waarom geen recente foto’s.?  Namen de wethouders hier niet de moeite voor ? Waren ze niet in Hoogeveen ? Of kon/wilde geen correspondent hun kant opkomen ? Of wilde de krant meer een mooi verhaal weergeven zonder te veel de indruk van negatief te zijn te wekken en namen de krant daarom de afscheidswoorden van de voormalige wethouders letterlijk over ?  Een wat meer kritische houding had van mij wel gemogen. Waarschijnlijk oogt de blik van de voormalige bestuursambtenaren nu  minder vrolijk. Volgens mij moeten ze het erg vervelend vinden als ze beginnen met torenhoge ambities, maar uiteindelijk het veld moeten ruimen voor andere wethouders. Ik me voorstellen dat ze dit als een persoonlijk falen voelen hoewel ze dat niet laten zien aan de buitenwereld. Dat zal ook wel gelden voor de reeds eerder afgetreden wethouder Erwin Slomp. Hoogeveen bevindt zich in een crisissituatie en dat toont niet erg goed op hun CV. Is de burgemeester aangebleven omdat er  geen nieuwe burgermeester functie voor hem is ?  Mogelijk dat ook nare, emotionele kritieken, hun en hun gezin geen goed heeft gedaan. Ik vind overigens niet dat je bestuurders persoonlijk moet aanvallen en moedwillig kwetsen met allerlei hatelijke opmerkingen, laat staan hun naasten.

Toch was er inhoudelijke goed onderbouwde kritiek op het beleid, dat beiden helaas naast zich neerleggen. Dat wekt geen sympathie op. Hierdoor is de schade voor Hoogeveen erg opgelopen, zowel financieel als moreel en sociaal. Inmiddels zijn er nieuwe wethouders in een zakencollege aangesteld, dat het puin van hun voorgangers moet opruimen. Dat raakte de burger in de buidel en emotioneel. Het vertrouwen bij de burger was er niet. En wie geen vertrouwen geniet, moet daar lessen uit trekken. Desondanks dachten Gert Vos en Erik Giethoorn nooit aan opstappenen, omdat ze zich verantwoordelijk achten naar de burger toe en de klus graag geklaard hadden, althans zo verwoorden ze het in de locale krant. Ze staan in grote lijnen dan nog steeds achter het door hen gevoerde beleid. Zo vindt Gert Vos dat hij niet persoonlijk gefaald heeft, ondanks de misère in Hoogeveen. Daar waar je het algemeen belang dient, kun je individuen raken, aldus Giethoorn. Ze roemen dan ook burgemeester Karel Loohuis die zijn hoofd boven het maaiveld durfde uit te steken om Hoogeveen te etaleren: bij de ijsbaankwestie toonde de burgervader veel lef. De criticasters aan de zijlijn hekelt Gert Vos: al je het uitlegt is er meer begrip, aldus Gert Vos. Ik denk wel dat er ook zaken goed zijn gegaan en verantwoordelijkheid dragen is een zware klus. Echter hun grote projecten faalden. Ondertussen kijken beiden uit naar een nieuwe uitdaging in hun werk.

Het artikel wekt bij mij de indruk: we wassen onze handen schoon, maar kregen hierbij onvoldoende steun.
Het geeft helaas aan dat beide voormalige wethouders niet hun hand in eigen boezem steken voor hun falende beleid en hun prestigeprojecten die ook ten voordele van hun zakenpartners dienden. Ook mis ik welgemeende excuses richting de burger die de wrange vruchten plukt.  Jammer dat deze in hun eigen ogen ‘mensenmensen’ niet zelf de moed hadden om eerder af te treden. Dan hadden ze mijn inziens karakter getoond. Nu blijven ze louter bezig met hun eigen beeldvorming voor de bühne.
Het lijkt er op dat ze de krant –die hen daarvoor de ruimte gaf- hebben aangegrepen om naar de buitenwereld zich positief te presenteren. Blijkbaar stellen ze hun carrière voorop.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie