Wethouders Gert Vos en Erik Giethoorn namen afscheid van gemeente

De wethouders Gert Vos (ChristenUnie) en Erik Giethoorn (CDA) zijn vorige week afgetreden. Zij maakten plaats voor een nieuw zakencollege. In de gemeente
Hoogeveen moest een nieuw college van burgemeester en wethouders worden gevormd, nadat de coalitie van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie uit elkaar was gevallen. Beide wethouders bleven aan om ‘op de winkel te passen’, totdat het nieuwe college was aangetreden. Dat gebeurde eveneens donderdag tijdens een raadsvergadering. Burgemeester Karel Loohuis sprak zijn waardering uit voor het feit dat beide wethouders zich tot het laatst toe vol overgave hebben ingezet voor Hoogeveen.

INSPIRATIE
Gert Vos is van oorsprong stad-Groninger. Hij kwam naar Hoogeveen voor een afstudeerstage en een baan bij TVM. Vier jaar later werd hij projectmanager ICT
bij Scania in Zwolle. Vos werd politiek geïnspireerd door een oom die in Groningen raadslid was en later statenlid. Via de jongerenorganisatie van het GPV (één van de voorlopers van de CU) en het bestuur van de plaatselijke politieke vereniging belandde Vos in 1999 in de gemeenteraad. In 2014 werd hij wethouder. Vos hoopt in zijn volgende baan de elementen te kunnen laten terugkeren waar zijn passies liggen: ‘Kansen voor jeugd en kinderen en duurzaamheid. En dan in het bijzonder de circulaire samenleving.’ CU-fractievoorzitter Hetty Pullen memoreerde hoe Vos opkwam voor kinderen en jongeren, diens inzet voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en Jong Hoogeveen en zijn verbindende aanpak binnen onderwijs en welzijn. CDA-raadslid en vicevoorzitter van de raad Kamiel Bertels roemde Vos: ‘Inzet, aandacht en betrokkenheid voor en bij de jeugd. Je sprak hun taal. Ook zette je je volop in voor taal en armoedebestrijding.’

SNIJVLAK PUBLIEK/PRIVAAT
Erik Giethoorn was voor zijn wethouderschap manager Marketing & Communicatie bij de Rabobank. Hij werd in 2002 lid van het CDA en in 2005 gevraagd voor een plek op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij begon als opvolgend raadslid. In de periode daarna werd hij raadslid. Giethoorn werd in 2014 wethouder. Bij de verkiezingen in 2018 was hij lijsttrekker. Erik Giethoorn over zijn toekomst: ‘Ik zoek een nieuwe uitdaging waar mijn ervaringen in de commerciële dienstverlening en bij de overheid goed tot hun recht komen. Dus op het snijvlak van privaat met publiek.’ CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze sprak zijn respect uit voor alles wat Erik Giethoorn als campagneleider, raadslid, lijsttrekker en wethouder vanuit het christendemocratisch gedachtengoed heeft gedaan.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord