Stichting Senioren Platform zoekt bestuursleden

Hoogeveen – De stichting Senioren Platform Hoogeveen (SSP) wil graag in contact komen met nieuwe bestuursleden. De stichting, die vanaf 2005 actief is, vindt het belangrijk dat de gemeente Hoogeveen een goed beleid heeft ten opzichte van senioren. Dat beleid moet zich richten op het stimuleren van senioren om hun talenten en deskundigheid te gebruiken, zodat men kan blijven participeren in de samenleving. De stichting hoopt belangstellenden te kunnen begroeten, die zich sterk willen maken voor de senioren.  

 

De stichting Senioren Platform Hoogeveen heeft tot doel het stimuleren van actieve participatie, het stimuleren dat senioren zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen, het woningbestand levensloopbestendig houden, het in de eigen buurt gebruik kunnen maken in wijk- en buurtgebouwen van diensten en voorzieningen, het streven naar samenwerking tussen diensten ten aanzien van zorg en welzijn, het organiseren van activiteiten, ontmoetingen, recreatie onder leiding van deskundige begeleiding en ervoor zorgen dat senioren actief geïnformeerd worden.                                                                                               De aanleiding van deze opzet is het feit dat de groep senioren groeit, ook in de leeftijd > 85 jaar. Mensen worden ouder, blijven langer actief. Ruim 30 % van de Nederlandse bevolking bestaat uit senioren. Een lokale invulling ten aanzien van de landelijke ontwikkeling was noodzakelijk. De stichting vindt het van belang dat recht wordt gedaan aan de behoefte en competenties van senioren. Tevens was de aanleiding voor de oprichting van SSP de landelijke ontwikkeling van de sociale wetgeving, met name de Wmo. De initiatiefnemers achtten het nodig, dat het Platform actief advies geeft aan de Gemeente bij de ontwikkeling en beleid voor senioren. Daarvoor verzamelt de SSP wensen en de behoeften vanuit de achterban, ook ten aanzien van wonen en zorg. Op 8 maart 2005 is tussen Platform en Gemeente het samenwerkingsconvenant ondertekend.

 

Belangstellenden voor een bestuursfunctie van SSP kunnen zich aanmelden via het e-mailadres: info@seniorenplatformhoogeveen.nl. Op de website www.seniorenplatformhoogeveen.nl kunt u informatie over de stichting vinden. Het huidige bestuur bestaat uit: Gerrieke Tolsma (secretaris), Herman Gierveld (wonen en veiligheid), Wim Boer (algemeen), Herman Brunsting (Regiegroep welzijn), Hilma Mastwijk (KBO), Jan Giethoorn (politiek), Albert v.d. Pol (PCOB-penningmeester), Jos Joosten (algemeen-mobiliteit) en Leo Sakko (voorzitter-ANBO-website). Na een kennismakingsgesprek is de mogelijkheid aanwezig dat men enkele malen een bestuursvergadering kan bijwonen. Een bestuurslid wordt voor vier jaar beoemd. In principe eindigt het lidmaatschap op 75-jarige leeftijd, maar het is mogelijk een periode aan te blijven. De stichting zou het wenselijk vinden als kandidaten affiniteit met het welzijn van senioren hebben en zij bereid zijn hiervoor actie te ondernemen.

Info:

Info: Leo Sakko, tel: 06-48521599.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord