ColumnKoopman op pad

De zaak Tjalma politiek gezien door de SGP

Geen traditionele ‘Koopman op pad’ maar dit keer zijn we een spreekbuis voor de SGP Hoogeveen, die politieke kant van ‘de zaak Tjalma’ ons wil toelichten. Daar dit mooi aansluit bij het onderwerp van de komende ‘Koopman op pad’, de uitzending van komende zaterdag 10 oktober rond 19 uur via de geëigende kanalen, met als onderwerp ‘De zaak Tjalma’ en de boekpresentatie van Albert Metselaar met een aantal onthullingen die als schokkend ervaren kunnen worden.  Ter ondersteuning van dit videoverslag stuurde Brand van Rijn van de SGP Hoogeveen deze onderbouwende tekst:

Het hoofddoel wat de SGP nu nog wil bereiken om deze zaak waardig af te sluiten. Laten wij figuurlijk gesproken onze armen om de Nederlandse Hoogeveense burgers van Joodse komaf slaan en oprecht spijtbetuigingen uiten aan hen over dat vreselijke gebeuren in de WOII,  dat vreselijke laakbare handelen van Tjalma in deze als hun burgemeester destijds veroordelen, onze spijtbetuigingen aanbieden vanwege, dat deze veroorzaker van hun ellende eerbetoon ten deel is gevallen, dat had nooit mogen gebeuren, spijtbetuigingen aanbieden dat er jarenlang zonder empathie hierbij weggekeken is, hen betuigen dat wij het vreselijk vinden dat het niet meer goed te maken is voor de gevallen slachtoffers, maar wel een daad willen stellen om daar toch aandacht aan te willen schenken, daar enigszins genoegdoening voor te geven door de naam van de veroorzaker van hun ellende hier in Hoogeveen in het park te verwijderen en er een naam te plaatsen waarin tot uitdrukking komt dat er weer de goede verbinding en harmonie is tussen de Joodse gemeenschap en de Hoogeveense, zodat wij figuurlijk gesproken hand in hand eerlijk en oprecht op 4 mei dodenherdenking kunnen houden.  Dit is wat de SGP betreft een waardige afsluiting van deze zaak.

Brand van Rijn fractievoorzitter van de SGP.

Geef een reactie