Politiek

Gemeente Hoogeveen sluit zich niet aan bij “Coalition of the Willing”

GroenLinks en D66 willen aansluiting van Hoogeveen bij de “Coalition of the Willing” voor opvang van alleenstaande en kwetsbare vluchtelingenkinderen en dienden daartoe een motie in.

Op Lesbos is al enige tijd sprake van een humanitaire ramp van ongekende omvang. Duizenden vluchtelingen leven daar onder erbarmelijke en mensonterende omstandigheden. Een groep alleenstaande en kwetsbare kinderen moeten nu noodzakelijke huisvesting, voeding, onderwijs en veiligheid ontberen. Vluchtelingenorganisaties als Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children luiden al geruime tijd de noodklok en dringen er op aan dat Europese landen een aantal van deze kinderen opvangt. Met de brand op Moria enige weken geleden, is de nood zo mogelijk nog hoger geworden.

D66 en GroenLinks in Hoogeveen namen het initiatief tot een motie voor opvang van een aantal van deze kinderen. Al 173 gemeentes hebben zich aangesloten bij de zogeheten Coalition of Willing (coalitie van bereidwilligen), een initiatief van diverse vluchtelingenorganisaties. In deze coalitie zijn gemeenten verenigd die de bereidheid hebben een aantal van deze kwetsbare en alleenstaande kinderen op te vangen. Via een motie (oproep) aan het college vragen zij het college dit kenbaar te maken aan de regering en de 2e kamer. Hiermee wordt draagvlak voor opvang in deze gemeenten aangetoond.

Tijdens de raadsavond van 24 september liet het college, bij monde van burgemeester Loohuis, weten deze motie te ontraden omdat vluchtelingenopvang hoort bij de Rijksoverheid en niet de lokale overheid. De partijen CDA, VVD, SGP en Gemeentebelangen sloten zich aan bij dit standpunt van het college. De initiatiefnemers GroenLinks en D66 en mede-indieners SP en PvdA werden in deze motie gesteund door ChristenUnie en dhr. Jan Giethoorn van Gemeentebelangen. Met 9 stemmen voor en 17 stemmen tegen behaalde de motie niet de eindstreep.

“Teleurstellend, maar helaas niet onverwachts. We weten inmiddels dat bepaalde partijen in dergelijke aanvragen verwijzen naar de landelijke politiek, maar hopen toch steeds dat men in extreme situaties de hand over het hart strijkt”, aldus fractievoorzitter Catharina van Hien van GroenLinks. D66 sloot zich aan bij deze woorden. “Het is te makkelijk te zeggen dat je er niet over gaat. De gemeenteraad kan ook haar eigen keuze en verantwoordelijkheid nemen. Dat is in het verleden ook wel gebeurd”, vindt opvolgend raadslid Johannes Prakken.

2 gedachten over “Gemeente Hoogeveen sluit zich niet aan bij “Coalition of the Willing”

  • De gemeente moet flink bezuinigen, we hebben op het moment geen geld om extra dingen te doen. En ik als burger wil er niet extra voor gaan betalen, mijn eigen lasten zijn al hoog genoeg

Geef een reactie