Unaniem akkoord B&W om oud-burgemeester Tjalma het ereburgerschap te ontnemen

De Raad van Hoogeveen is donderdag 24 september jl. unaniem akkoord gegaan met het besluit van B&W van Hoogeveen om oud-burgemeester Tjalma het ereburgerschap te ontnemen en tevens de namen te laten vervallen van het Tjalmapark en de brandweerkazerne, officieel geopend als de Tjalmakazerne.
Een motie met de vraag om namens de gemeente excuses aan te bieden aan de Joodse gemeenschap bleek bij bespreking al op veel verzet te stuiten. Een veel gehoord motief was dat het excuus van premier Rutte ten aanzien van het gedrag van de ambtenaren ook die van Hoogeveen betrof. Burgemeester Loohuis pakte echter de zaak tevens zo op dat hij toezei met de Joodse gemeenschap in gesprek te zullen gaan om te zien hoe met onder meer deze zaak het best omgegaan kan worden. Tot nu toe was de gemeente wel in contact met de nazaten van Tjalma, maar zelfs het verplaatsen van het hek op de oude Joodse begraafplaats, mei dit
jaar, is nog nooit aan de Joodse Gemeenschap en de beheerder van het NIK doorgegeven, dus enige communicatie lijkt wel op zijn plaats.
Een nieuwe naam voor het Park Zonder Naam, voorheen Tjalmapark, is er nog niet. Vrijwel alle partijen uit de Raad gaven aan dat ze ervan uitgaan dat dit een zaak is die de straatnamencommissie op zou moeten of kunnen pakken met de bevolking. Op 1 partij na, de SGP, leek de hele Raad kritiek op het rapport van het  NIOD uit de weg te gaan, terwijl insiders bekend is dat leden van diverse fracties nog met zoveel vragen zitten, dat de onderste steen nog steeds niet boven is.
Regelmatig viel dan ook de naam van Albert Metselaar, van wiens boek dat op 1 oktober verschijnt nog flink wat wordt verwacht. Hij zelf gaf op een vraag van de PvdA aan dat het boek schokkende informatie zal bevatten, volledig gestoeld op dossiers van Tjalma zelf.

Geef een reactie