Algemeen

Gemeente laat wegen inspecteren

Hoogeveen – Hoe is de staat van onze wegen?Wat is er nodig om de wegen in Hoogeveen veilig en bereikbaar te houden? Gemeente Hoogeveen laat vanaf eind september tot eind november alle wegen, fiets -, voetpaden en parkeerterreinen inspecteren. Dit gebeurt door Roelofs Advies en Ontwerp. Dit is een verplichte jaarlijkse inspectie.

Zo verzamelt de gemeente snel en efficiënt informatie over de conditie van het wegennet binnen de hele gemeente. Alle wegen en paden krijgen een cijfer, zodat duidelijk is waar onderhoud of reparatie nodig is. Die inspectie gebeurt lopend of in een duidelijk herkenbare auto met zwaailichten. Deze auto rijdt soms langzaam en soms ook op fietsen voetpaden, dat kan voor overlast zorgen.

Daarnaast maken medewerkers van de gemeente samen met de plaatselijk belangenverenigingen een rondgang langs de knelpunten en wensen in de
buurt, wijk of dorp. Ook dit gebeurt ieder najaar. Heeft u vragen of opmerkingen over de wegen bij u in de buurt? Geef het dan door aan de plaatselijk belangvereniging in uw wijk of dorp. Op basis van de inspectie en de wensen van de plaatselijk belangenverenigingen stelt de gemeente een prioriteitenlijst vast en daaruit volgt het onderhoudsprogramma 2021.

Geef een reactie