Einde dreigt voor Scala, gemeente Hoogeveen schrapt subsidie cultuureducatie

Hoogeveen Het college van B en W van de gemeente Hoogeveen heeft Scala Centrum voor de Kunsten op 21 september per brief laten weten met ingang van 1 januari 2022 de subsidie aan het kunstencentrum stop te zetten. De brief is bij Scala ingeslagen als een bom. Het voortbestaan van het kunstencentrum is ernstig in gevaar. Het stoppen van de subsidie is ondermeer te danken aan het financieel wanbeleid van de gemeente Hoogeveen van de afgelopen jaren.

10.000 kinderen en jongeren de dupe

Scala directeur-bestuurder Thijs Torreman: ‘Dit betekent het einde van hoogwaardige cultuureducatie en cultuurparticipatie in Hoogeveen, zowel op de scholen in de gemeente als in de vrijetijd en het betekent een mogelijk faillissement voor Scala. Alleen al in Hoogeveen zijn bijna 10.000 kinderen en jongeren hiervan de dupe. Daarnaast zal de maatregel consequenties hebben voor de andere gemeenten waar Scala actief is, zoals De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland. Wij zetten alles op alles om de aangekondigde beëindiging van de subsidie terug te draaien.’

 

De gemeente Hoogeveen laat het kunstencentrum in de brief het volgende weten: Een meerderheid van de leden van de gemeenteraad heeft in de informele sessies met de beide informateurs aangeven een korting van 100% in de gemeentelijke begroting en de meerjarenraming te willen verwerken (…) De argumentatie is dat het een niet wettelijke taak van de gemeente betreft en dat de financiële positie van de gemeente geen ruimte biedt om deze taak te blijven financieren.

 

Stopzetten subsidie terugdraaien
Het stopzetten van de subsidie aan Scala betekent dat de inwoners van Hoogeveen de kans wordt ontnomen om zich op cultureel en creatief vlak te ontwikkelen en dat culturele instellingen in Hoogeveen zoals Theater De Tamboer en Bibliotheek Hoogeveen een belangrijke partner dreigen te verliezen. Scala heeft inmiddels per brief naar de gemeenteraadsleden gereageerd en gaat de komende week met de fracties in gesprek.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord