Hoogevers geven hun mening over duurzaamheid gemeente

Hoogeveen – Steeds meer inwoners, maar ook gemeenten, zijn actiever bezig met het thema duurzaamheid. Onderzoeksbureau Toponderzoek is benieuwd naar de mening van de inwoners uit Hoogeveen omtrent het thema duurzaamheid. Ruim driekwart van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente bezig is met duurzame energie. Slechts enkele respondenten geven aan dit (zeer) onbelangrijk te vinden. Ook is aan de respondenten gevraagd waarom ze het (zeer) belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente bezig is met duurzame energie. 

Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan de gevolgen te merken van de klimaatverandering. Zo’n 70 procent van de respondenten geeft aan droogte in de tuin en/of bij de beplanting te ervaren. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Toponderzoek onder de leden van het Tip-burgerpanel TipHoogeveen.

Tussen 6 augustus en 23 augustus reageerden in totaal 325 respondenten op de vragenlijst. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief. Het Tip-burgerpanel TipHoogeveen spreekt zich uit over de gevolgen van de klimaatverandering, het ondernemen van energiebesparende activiteiten in de woning en het klimaatprobleem.

Volgens de respondenten zijn de gevolgen van de klimaatverandering. 75 procent van de respondenten geeft aan dat zowel de extreme hitte als extreme droogte (zeer) merkbaar zijn. Een kwart van de respondenten geeft aan dat wateroverlast (zeer) merkbaar is als gevolg van de klimaatverandering.

Duurzame energiebronnen 

Inwoners kunnen zelf actief bezig zijn met duurzame energie in de woning, door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of een warmtepomp aan te sluiten. Dit noemen we energiebesparende activiteiten. 78 procent van de respondenten maakt gebruik van energiebesparende lampen. Andere veelgenoemde activiteiten zijn het plaatsen van dubbelglas in de woning (62 procent), het plaatsen van zonnepanelen (47 procent) en het isoleren van de woning op duurzame wijze (44 procent). Een derde van de respondenten geeft aan (nog) geen energiebesparende activiteiten te hebben genomen om de woning duurzamer te maken. De veelvoorkomende reden hiervan: de hogere kosten.

Klimaatprobleem 

Wanneer gevraagd wordt naar het klimaatprobleem, dan antwoordt het merendeel van de respondenten (55 procent) dat het klimaatprobleem urgent is en we moeten starten met bewezen technieken zoals wind- en zonne-energie, waterkracht of aardwarmte. Deze respondenten geven aan dat ze het liefst een combinatie van windmolens en zonnepanelen in het landschap zien (52 procent). Een kwart ziet het liefst alleen zonnepanelen in het landschap en 13 procent geeft de voorkeur aan windmolens in het landschap. Volgens een kwart van alle respondenten is het klimaatprobleem niet urgent en moeten we wachten tot nieuwe technieken (bijvoorbeeld waterstof of kernfusie) beschikbaar zijn.

Meer informatie vind u op: http://www.tiphoogeveen.nl/

Deel dit bericht!

Geef een antwoord