Wolf is gevestigd in Drenthe

De mannelijke wolf GW1261m is langer dan zes maanden in Drenthe aanwezig. Dat is vastgesteld op basis van DNA-analyses van Wageningen University & Research. Omdat de wolf nu zes maanden in de regio actief is geweest, betekent dat er volgens het Interprovinciaal Wolvenplan sprake is van een vestiging. Waar in de regio het dier zich specifiek heeft gevestigd, en of hij daar nog steeds zit, wordt nog onderzocht.

Vaststellen leefgebied

Nu de wolf gevestigd is in Drenthe is de volgende stap het vaststellen van het leefgebied van de wolf. Dat gebeurt op basis van onafhankelijk onderzoek naar DNA-vondsten aangevuld met zichtwaarnemingen of camerabeelden. De uiteindelijke vaststelling van het leefgebied gebeurt door de Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Schadepreventieplan

Voorafgaand aan de vestiging van de wolf heeft de provincie Drenthe op 16 juni jl. een gebiedscommissie in het leven geroepen. De gebiedscommissie gaat na het vaststellen van het leefgebied van de wolf aan de slag met een gebiedsgericht schadepreventieplan voor dit leefgebied. Daarin staat welke gebieden te maken krijgen met een hoger risico op schade en welke preventieve maatregelen redelijkerwijs nodig zijn. Ook goede voorlichting aan onder andere schapenhouders en omwonenden is van belang. Daarom zal de gebiedscommissie – zodra het leefgebied is vastgesteld door de provincie – samen met de provincie een informatie bijeenkomst organiseren voor veehouders en andere geïnteresseerden die in het betreffende gebied wonen. Zodat zij meer kunnen leren over het gedrag van de wolf, maar dat zij ook weten welke preventieve maatregelen zij kunnen nemen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord