Aan de slag met de openbare ruimte in het stadscentrum van Hoogeveen

Hoogeveen – Het college van B&W heeft deze week de plannen gepresenteerd voor de kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. Het doel van deze plannen is het toevoegen van meer kwaliteit, beleving, aantrekkelijkheid en gezelligheid in de Hoofdstraat, de pleinen, de omliggende parkeerterreinen en de stegen in het stadscentrum. Die plannen hebben we niet alleen gemaakt, maar samen met alle betrokkenen bij het stadscentrum: ondernemers, vastgoedeigenaren, Centrummanagement, bezoekers, bewoners, organisaties en instellingen. Met deze wensen is een ontwerper aan de slag gegaan.

Het doel van de kwaliteitsimpuls voor het stadscentrum is een vitaal en toekomstbestendig centrum realiseren dat past bij Hoogeveen én bij de belangrijke regiofunctie die Hoogeveen vervult. Aantrekkelijk voor dagbezoekers. Uitgaand van onze sterke punten en het DNA van Hoogeveen, maar tegelijkertijd ook flexibel om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

In de volgende fase vanaf het najaar van 2018 volgt de uitvoering van dit ontwerp en het uitwerken van de ontwerpen voor de overige delen van het centrum (de rest van de Hoofdstraat, stegen en parkeerpleinen). Het masterplan vormt het ‘handboek’ voor de totale herinrichting, de uitvoering en het beheer van de van de openbare ruimte. Een handboek waarin wordt uitgelegd wat van waarde is voor het centrum en hoe we daarmee om moeten gaan. Het masterplan is een nadere uitwerking en verdieping van de ontwikkelingsvisie stadscentrum 2017 en sluit daar logisch op aan. Dit masterplan, met een overzicht van de totale visie op onze centrumontwikkeling, geeft globaal aan hoe het nieuwe stadscentrum eruit gaat zien. De eerste stap is het uitvoeren van het ontwerp voor het Kerkplein en het eerste stuk Hoofdstraat. Vervolgens gaan we verder met het ontwerpen en uitvoeren van de overige delen van het centrum. De komende twee jaar worden de nieuwe plannen uitgevoerd in het stadscentrum.

Ontwerp voor de Hoofdstraat en het kerkplein
Voor het eerste deel van de Hoofdstraat (het deel waar de markt staat) is het eerste ontwerp al klaar. Belangrijke elementen in dit ontwerp zijn:
• de bezoekers lopen langs de winkels, over de oude kades.
• daar waar het water lag, komen nu terrassen tussen groene plantvakken, op een mooie, natuurstenen bestrating.
• op de oude kades komen grote bomen te staan.
• fietsen kunnen geparkeerd worden in de vakken die op straat zijn aangegeven.
• de Hoofdstraat is voor iedereen,dus er is bij het ontwerp rekening gehouden met toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, blinden en slechtzienden.

Het Kerkplein wordt het spectaculaire hart van het stadscentrum. Een interactief waterkunstwerk nodigt uit tot spelen, foto’s nemen of een selfie make

Beheer
Tijdens de planvorming en de uitvoering worden zorgvuldig geselecteerde, duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt in het openbaar gebied. Het stadscentrum wordt intensief gebruikt. Dit vraagt ook om kwalitatief en hoogwaardig onderhoud, om maatwerk. Het stadscentrum moet niet alleen aantrekkelijk worden, maar dat vooral ook blijven. Dat betekent dat het er schoon, heel, veilig en kindvriendelijk is en dat er wordt geïnvesteerd in het onderhoud.

Nieuwsbrief Stadscentrum
Vandaag staat er weer een nieuwsbrief ontwikkelingen stadscentrum in de Hoogeveensche Courant. Wilt u alles weten over de ontwikkelingen in het stadscentrum? Lees hier de nieuwsbrief!

5 gedachten over “Aan de slag met de openbare ruimte in het stadscentrum van Hoogeveen

Geef een antwoord