Gemeente heeft de tijd gekregen om een handhavingsbesluit te nemen over Doorten in Pesse

Pesse  – De voorlopige voorziening die Gien Planet hebben aangevraagd is niet toegekend. De werkzaamheden stilleggen of ongedaan laten maken gaat de rechter te ver. Temeer omdat geen van de leden van het  actiecomité Gien Planet direct door deze werkzaamheden benadeeld werd.
De gemeente heeft de tijd gekregen om een handhavingsbesluit te nemen die de wet toestaat: 8 weken(!) waarvan er nu nog 4 resteren om een besluit te nemen of ze gaan handhaven. De bal ligt dus weer bij de gemeente Hoogeveen.
Wel heeft de rechter in zijn vonnis vastgelegd dat de werkzaamheden die Doorten tijdens de zitting heeft benoemd afgemaakt mogen worden. (het bedrijfsklaar maken van de aangebrachte tank en het straatwerk weer dichtmaken) en dat er geen nieuwe werkzaamheden mogen worden begonnen zonder dat de vergunning verstrekt is. Dit heeft Doorten tijdens de zitting ook beloofd. Tijdens de zitting was al vastgesteld dat zowel de tank al de geplaatste trafo wel degelijk deel uitmaakten van de omstreden omgevingsvergunning die nog in procedure is.
Al met al in ieder geval eindelijk een streep in het zand. Tot zover en niet verder.
Het zal Gien Planet benieuwen wat de gemeente nu gaat besluiten over de handhaving
Deel dit bericht!

Geef een antwoord