Algemeen

Nieuwe directeur voor Stichting Welzijnswerk (SWW)

Na ruim 13 jaar SWW, waarin hij de organisatie vormde tot een professionele en robuuste welzijnsorganisatie, heeft de huidige directeur Johan Bosman te kennen gegeven wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie te willen neerleggen.
Per 1 november zal de heer Eric Holkers hem opvolgen als directeur-bestuurder.

 

De heer Holkers heeft in zijn loopbaan bij diverse jeugd- en zorgorganisaties en laatstelijk bij Jeugdhulp Friesland ervaren hoe belangrijk samenwerken is; niet alleen met de betrokken gemeenten, maar ook met diverse welzijnsorganisaties. Mede daardoor ontwikkelde hij een brede interesse in het gehele werkveld van het sociaal domein. Vanuit zijn leidinggevende en bestuurlijke ervaring wil Holkers samen met de medewerkers en vrijwilligers de organisatie verder versterken en voor nóg meer maatschappelijke waarde van SWW gaan zorgen.

De door de SWW ingezette beleidsvisie met speerpunten als positieve gezondheid, de verbindende aanpak en stress-sensitieve dienstverlening zal hierin leidend zijn.

 

De Raad van Toezicht van de SWW is dan ook verheugd in Eric Holkers een opvolger gevonden te hebben die enthousiast en gemotiveerd het werk van Johan Bosman wil gaan voortzetten. Vooral in een gemeente als Hoogeveen, waar het welzijnswerk al jaren op een hoog peil staat, is het een uitdaging dit verder te bestendigen en door te ontwikkelen. Holkers: “Ik ben gemotiveerd om op deze positie richting en sturing te geven aan SWW en de uitdagingen waarvoor de organisatie staat: het maken van verschil in het in hoog tempo veranderende sociaal domein. Het ontwikkelen en realiseren van strategisch en financieel beleid en het bevorderen en continueren van goede relaties met de belangrijkste stakeholders.”

Geef een reactie