Opinie: Dweilen met de kraan open

“De Nederlandse Schuldhulproute [NSR] werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen”. Klinkt veelbelovend. Maar blijkbaar levert het nog weinig op. Allerlei bureaucratie, hulpverlenen organisatie en zelftest bieden onvoldoende soelaas. Ook niet in Hoogeveen. Vandaar dat al jaren berichten de ether ingaan over mensen die in toenemende financiële problemen geraken.

De Hoogeveensche Courant d.d. 5 juni 2019: “Meer Hoogeveners in de schulden”, hetgeen volgens ‘Schuldhulpmaatjes’ uit Hoogeveen lag aan kopen op afbetaling in economisch betere tijden. Volgens de NSR is de schuldenproblematiek nu vooral te wijten aan de coronacrisis, ontslag, relatieproblemen en ziekte en wil ze dit aanpakken in overleg met gemeenten, woningbouwverenigingen, CAK, banken, energieleveranciers, providers, zorgverzekeraars en deurwaarders, aldus de berichtgeving op RNH  d.d. . Het zijn helaas partijen die de schuldenproblematiek echter ook in de hand kunnen werken; schulden lopen verder op door stijgende zorgpremies, huur- en energielasten. Deurwaarders en incassobureaus brengen boetes en gerechtelijke kosten.

Waar is de tijd gebleven dat woningbouwverenigingen het als hun kerntaak zagen om fatsoenlijke sociale woningbouw te regelen tegen maximaal 25% van het netto inkomen ? Willen deze partijen de armen helpen of zelf gegarandeerd blijven van hun inkomsten ? Ook wordt er bezuinigd op extra bijstand: een gratis koelkast zit er al lang niet meer in. Niet alleen uitkeringen ook de lonen van mensen op de werkvloer staan zwaar onder druk. Wat mede te wijten is aan de liberalisering van de arbeidsmarkt en gladde (re-integratie) bureautjes. Stijgende kosten, maar ook om dalende inkomsten en slechte behandeling zijn funest. Wat betreft Hoogeveen kan het stadsbestuur haar eigen schulden ook niet in de hand houden, hetgeen heeft geleid tot bezuinigingen op jeugdzorg, extra bijstand en mantelzorg voor minvermogenden. Al jarenlang wordt er op hoog niveau belooft om de huurders met de laagste inkomens te beschermen door woningspeculatie (door corporaties) tegen te gaan. Ook zijn er beloften gedaan om zorgpremies te verlagen van de rijke zorgverzekeringen.

Helaas komt hier niets van terecht. De problemen lijken zich alleen maar op te stapelen. Armoede gaat bovendien samen met toenemende stress, schaamte en sociale isolatie. Mensen in problemen kunnen rare sprongen maken: een lot in de loterij kan de laatste strohalm zijn. Schuldsanering biedt soms uitkomst echter de structurele problemen blijven voortsudderen. Een praatje bij Loket Geldzaken in Hoogeveen kan mogelijk ook helpen om stoom af te blazen en geldzaken te regelen. Ik vrees echter dat bij velen de rek er al uit is.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een reactie